سیاستاخبار

باشندگان لوگر در مورد نتایج مبهم مذاکرات صلح نگران اند

پل علم/ 28جدی/ باختر

برخی باشندگان لوگر از کندی در روند مذاکرت صلح و نتایج مبهم آن نسبت به آیندۀ شان نگران اند و می گویند که در جریان چند روز اخیر، شدت نبردها شب و روز در مرکز لوگربا وجود سرمای زمستان، افزایش یافته است.

آنان از طرف های مذاکره کننده می خواهند که بحث‌های شان را شدت بخشند که زودتر به توافقی دست یابند و خشونت‌ها در کشور کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر؛ دو دهه جنگ های خانمانسوز که هزارها هموطن ما را به خاک و خون کشانید، با آغاز مذکرات صلح میان دولت وطالبان مسلح در چند ماه گذشته، همه با یک صدا به تامین صلح، خوش بین آیندۀ شان بودند، اما با گذشت چندین ماه از مذاکرات صلح و نتایج مبهم آن همچنان افزایش خشونت ها و قتل ها، نگرانی مردم لوگر را بیشتر کرده است.

عبدالباقی فروتن، یکتن ازباشندگان پل علم گفت که با وجود آن که دوازده روز از سفر هیئت طالبان ودولت به دوحه می گذرد، اما تا هنوز مذاکرات روی اجندای مشخص آغاز نشده است، وی افزود: مبهم بودن نتایج مذاکرات و کندی روند آن نگرانی مردم را بیشتر کرده است، فروتن از دولت و طالبان خواست که در دور دوم مذاکرات زودتر روی اجندای مشخص گفت وگوهای شان را آغاز کنند و به توافق برسند.

امینی ستانکزی، فعال مدنی به خبرنگار آژانس باخترگفت که در جریان چند شب اخیر، حومۀ های شهرپل علم گواه نبردهای سنگینی بوده است، وی افزود: در سال های گذشته با رسیدن فصل سرما مردم صدای شلیگ گلوله را نمی شنیدند، اما امسال با وجودی که مذاکرات آغاز شده است، شدت جنگ و خشونت ها افزایش یافته است.

وی از طرف های مذاکره کننده خواست که به خواسته های مردم لبیک گویند و هر چه زودتر برای تامین آتش بس و صلح مطابق به منافع ملی به یک نتیجۀ روشن دست یابند.

سید قریب الله سادات، عضو شورای ولایتی لوگر از آغاز دور دوم مذاکرات استقبال می کند و می گوید که به اساس برخی ملحوظات سیاسی و روی صحنه آمدن نظام جدید دولت امریکا تا حدی مذاکرات را به کندی مواجه کرده است، سادات می پذیرد که در جریان چند روز اخیر، شب هنگام دامنۀ جنگ و صدای شلیک در مرکز لوگر افزایش یافته است، وی از طرف های مذاکره کننده خواست که به یک راهکار جامع جهت برقراری آتش بس تمکین کنند.  محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا