فرهنگ

بانک ملی افغان صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان را حمایت کرد

کابل باختر/ 11/ حوت
مبلغ دوصدهزار افغانی ازبودجه بانک ملی افغان توسط احمد جاوید وفا رییس هیئت عامل بانک ملی افغان امروز به حساب صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان وازیر شد.
به گزارش آژانس باختر ، درنشستی که به این منظور ترتیب یافت آصف وردک رییس صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان و رییس هیئت عامل بانک ملی افغان دررابطه به فعالیت خبرنگاران بحث کردند و رییس بانک ملی  نقش خبرنگاران را در امر اطلاع رسانی به سان نیروهای  امنیتی ودفاعی کشور که همواره درخط مقدم جبهه قراردارند ،حایز اهمیت خواند.
وی اضافه کرد که تفاوت بین این دو نیروی کشور دراین است که نظامیان با سلاح دشمن را قلع و قم می کنند و خبرنگاران با قلم و نوشته  خود بردشمنان وطن حمله می کنند ، روان و مورال آنها را ضعیف می کنند.
آصف وردک با اهدای سپاس نامه یی که ازطرف هیئت رهبری صندوق آماده شده بود ، از حمایت رهبری بانک ملی افغان قدردانی کرد وگفت : حمایت شما از صندوق ، درحقیقت حمایت از اهل فرهنگ است .
وی اضافه کرد ، خبرنگاران امانت داران فرهنگ کشور اند ونوشته های آنها برگ های زرین تاریخ را احتوا می کند و این تاریخ است که نسل آینده را از خوب و بد روز گار آگاه می کنند. ماری نبرد آئین .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا