اخباراقتصادTOP

با بهره برداری خط آهن خواف – هرات و حیرتان-مزارشریف، افغانستان به بازارهای منطقه ‌یی وصل شده است

کابل/ 6 دلو/ باختر

توسعۀ خطوط به منظور اتصال منطقه‌یی از طریق خط آهن، بهره برداری وحفظ ومراقبت از خطوط آهن، طرح قانون خط آهن وساختن چارچوب نظارتی از اهداف ومسوولیت‌های اصلی ادارۀ خط آهن افغانستان است.

به گزارش خبرنگار آژان باختر؛ یما شمس، رییس ادارۀ خط آهن امروز  در برنامۀ حساب دهی دولت به ملت، گفت که ادارۀ خط آهن افغانستان در سال مالی ۱۳۹۹، مبلغ۱۰۳۴۵۴۴۱۴ افغانی از بودجه عادی و مبلغ ۳۹۸۳۵۰۰۰۰۰ افغانی از بودجه انکشافی داشت که از این میان ۷۲ فیصد بودجه عادی و ۷۸ فیصد بودجۀ انکشافی خود را به مصرف رسانیده است.

شمس طرح ومدیریت برنامۀ ظرفیت سازی، توسعۀ معیارهای خط آهن، بهره برداری وحفظ ومراقبت از خطوط آهن، مطالعات، طرح ودیزاین خطوط آهن پروژه‌ها، تکمیل کردن پروژه دیزاین فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات، تکمیل کردن  پروژه دیزاین واعمار ایستگاه اندخوی، تکمیل کردن  پروژه طراحی  دیزاین وساختمان خط آهن آقینه-اندخوی را از عمده ترین دست آوردهای این اداره در سال ۱۳۹۹ خورشیدی عنوان کرد.

رییس ادارۀ خط آهن افغانستان تاکید کرد که حفظ ومراقبت مصارف عملیاتی وملحقات خط آن، از حیرتان تا مزارشریف، بهره برداری، حفظ ومراقبت خط آهن حیرتان- مزارشریف، طراحی ساختمان  دیزاین فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات، طرح  واعمار ساختمان وایستگاه  اندخوی، طرح  وساختمان خط آهن اقینه-اندخوی ونصب ومونتاژ یک ترانسفارمرایستگاه  برج قسم داخل اتاق به ظرفیت 400 کیلوولت امپیر، پروژه‌های استند که در سال 1399 به صورت کامل تطبیق شده اند.

رییس ادارۀ خط آهن افغانستان همچنان گفت که دسترسی تجار ملی به بازارهای منطقه‌یی و بین‌المللی از طریق خط آهن، فراهم آوری زمینۀ تجارت وترانزیت مصوون، افزایش سطح صادرات اقلام تجارتی افغانستان از طریق خط آهن، فراهم آوری تسهیلات، امکانات وارائه خدمات ریلی در مسیرهای خط آهن، کاهش نرخ مواد وارداتی دربازارهای داخلی، افزایش میزان اشتغال زایی وجلب وسرمایه گذاری از اهداف این اداره در سال۱۳۹۹ بود که با عملی شدن این موارد سطح زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم بهبود یافته است و عواید حکومت نیز بلند رفته است. شمس، احداث خطوط ریلی جهت حمل ونقل داخلی وبین‌المللی به منظور تقویت اقتصاد پایدار، جلب هماهنگی ومشارکت نهادهای دولتی وسازمان‌های بین‌المللی درعرصۀ خدمات خط آهن، پیشبرد تمام امور ساختمانی، بهره برداری، حفظ ومراقبت شبکۀ خط آهن، طرح ساختار تشکیلاتی ادارۀ خط آهن وتوسعه معیارهای خط آن را از برنامه های ادارۀ خط آهن افغانستان در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد. برمک بامی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا