اقتصادTOP

بخش نخست پروژۀ لین انتقالی۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان- افغانستان افتتاح و به بهرهبرداری سپرده شد

کابل/25جدی/باختر
د افغانستان برشنا شرکت می گوید که در چارچوب برنامههای راهبردی و توسعهیی دولت جمهوری افغانستان، کار بخش نخست پروژه ۵۰۰ کیلوولت تکمیل شده است . این پروژۀ بزرگ، امروز در مراسم با شکوهی رسماً از سوی محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان و قربانقلی بردی محمدوفرییس جمهوری ترکمنستان از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح شد.
شرکت برشنا در خبر نامه یی گفته است؛محمد اشرف غنی پروژۀ ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان- افغانستان را یک گام مهم در عرصه همگرایی و همکاریهای اقتصادی خواند و گفت: «پروژههای خط آهن، فایبر نوری، انتقال برق به پاکستان و سایر پروژهها، سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه خواهد شد» او تأکید کرد : برای پروژههای تاپی و تاپ در ماه اگست سال ۲۰۲۱ آمادگی کامل داریم. محمد اشرف غنی در بارۀ عملی شدن این پروژهها گفت که تحقق پروژههای فوق، نمایانگر این است که دیدگاه ما برای اتصال منطقه یی رویا نه؛ بلکه حقیقت انکارناپذیر است.
در همین حالرییس جمهوری ترکمنستان قربانقلی بردی محمدوفافتتاح این پروژه را گام مهم در راستای روابط و همکاریهای اقتصادی با افغانستان خواند و گفت که ما با داشتن روابط اقتصادی با افغانستان افتخار میکنیم، این روابط از سالها به اینسو با افغانستان وجود داشته است.» او همچنان افزود که «پروژههای مهم تاپی، برق و فایبر نوری، از جمله پروژههای است که روابط ما را با افغانستان بیشتر رونق خواهد داد. این پروژهها برای بهبود وضعیت زندگی، جذب سرمایهگذاریهای خارجی، بهبود وضعیت سیاسی و امنیتی منطقه، بسیار مهم و حیاتی است.
بخش نخست پروژه ۵۰۰ کیلوولت از آتامراد ترکمنستان الی شبرغان ۸۷،۵ کیلومتر طول دارد. در کنار آن، لینهای انتقالی ۲۲۰ کیلوولت شبرغان- اندخوی، شبرغان- مزارشریف و سبستیشنهای شبرغان، اندخوی نیز افتتاح شود. در مراسم افتتاح پروژههای فوق، افزون بر حضور رؤسای جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ترکمنستان از طریق ویدیو کنفرانس، شماری زیادی از مقامهای بلند پایۀ دو کشور به شمول اعضای شورای ملی حضور داشتند.
هزینۀ مجموعی پروژه ۵۰۰ کیلوولت ۶۸،۶۹۷،۵۸۸ دالر میباشد که از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل میشود. کار ساختمانی پروژه ۵۰۰ کیلوولت از آتامراد- شبرغان به تاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی آغاز و به تاریخ ۲۲ اکتوبر۲۰۲۰ میلادی تکمیل شد. با بهرهبرداری این پروژه ۳۴۰ هزار مشترک در فاریاب، جوزجان، سرپل و بلخ از انرژی برق مستفید خواهند شد. قابل ذکر است که با وصل شدن حوزۀ بلخ به برق ترکمنستان، مقدار انرژی برق ازبیکستان که پیش از این در حوزه بلخ به مصرف میرسید شامل شبکه برق کابل و ولایتهای مسیر خواهد شد.
همزمان کار پروژۀ ۵۰۰ کیلوولت از شبرغان- دشت الوان ۶۰٪ و دشت الوان- ارغندی کابل بیشتر از ۹۰٪ پیش رفته است و قرار است تاختم سال روان میلادی کار پروژه ۵۰۰ کیلوولت تکمیل شود. این پروژه، برق کابل، میدان وردک، غرنی، زابل، قندهار، لوگر، پکتیکا، خوست، ننگرهار و کنر را تامین خواهد کرد. صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا