اخبارجامعهآموزش

برای دوصد و چهل و شش معلم درلوگر زمین رهایشی توزیع شد

پل علم/ 7 دلو/ باختر

 برای دوصد و چهل وشش معلم در مرکز لوگرامروز زمین رهایشی توزیع شد.

شاه پور عرب، سخنگوی ریاست معارف لوگر به خبرنگار آژانس باختر گفت که در ادامۀ توزیع زمین رهایشی برای معلمان، این بار برای دوصد و چهل وشش معلم در شهرک معلمان در منطقۀ شیردروازۀ پل علم مرکز لوگر زمین رهایشی توزیع شد.

وی افزود که شهرک معلمان، سه صدوپنجاه جریب مساحت دارد که در آن کلینیک، مکتب، مسجد، سرک و پارک تفریحی در نظرگرفته شده است.

وی علاوه کرد که پیش از این نیز برای هفتصدوپنجاه معلم در آن شهرک زمین رهایشی توزیع شده بود.

گفتنی است که قبلاً نیز درشهرک معلمان درولسوالی های بره کی برک، خوشی ومحمدآغه برای یک هزار وپنجصد وشصت وپنج معلم زمین رهایشی توزیع شده بود.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا