اخبارآموزش

برای ریاست صحت عامۀ کنر تجهیزات طبی مبارزه با کرونا توزیع شد

اسعد آباد /13 قوس/باختر

کمشنری عالی سازمان ملل درامورپناهجویان برای ریاست صحت عامۀ کنرتجهیزات طبی کمک کرد.

قرار است ازاین تجهیزات درمبارزه با کرونا کارگرفته شود.

ویلیم مسوول کمشنری عالی سازمان ملل در امورپناهجویان دردیدار با محمد اقبال سعید والی کنرهمچنان گفت که به زودی سه دستگاه تنفس مصنوعی را به مرکزویژۀ درمان کرونای کنرکمک می کند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا