اخباراقتصاد

برای زنان بی بضاعت در تخار وسایل بسته بندی مواد لبنی توزیع شد

تالقان/ 2جدی / باختر

ریاست زراعت ، آبیاری و مالداری تخارامروز برای بیست ویک زن وسایل ودستگاه بسته بندی مواد لبنی توزیع کرد.

سراج الدین مهربان یک مسوول ریاست زراعت تخار گفت که برای بیست ویک زن بی بضاعت در و لسوالی های بهارک ، فرخار وبنگی  وسایل ودستگاه بسته بندی لبنیات توزیع شد.

وی افزود که این بسته ها به هزینۀ بیش ازیکصد وشصت هزار افغانی از طریق پروژۀ ملی باغداری ومالداری وزارت زراعت توزیع شد که شامل هشت قلم جنس مورد ضرورت است.محفوظ حمیدیTop of Form

Bottom of Form

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا