اخبارجامعه

برای عودت کنند گان دربغلان کورس های آموزشی حرفه برگزارشد

پلخمری/ ۱۲قوس/ باختر

سازمان بین المللی مهاجرت، برای سی وپنج تن از دختر خانم های عودت کننده دربغلان، کورس های آموزش حرفه  را برگزار کرد.

شریف الله شفق رییس امورمهاجرین وعودت کنندگان بغلان به خبرنگارآژانس باختر گفت که  سازمان بین المللی مهاجرت برای سی وپنج تن از دختر خانم های عودت کننده، کورس های آموزش حرفه خیاطی و گلدوزی را درساحه کیله گی ولسوالی دوشی وهمچنان شهرک صلح ولسوالی بغلان مرکزی به همکاری ریاست امور مهاجرین وعودت کنندگان برگزار کرد.

 به گفته شفق، برای هریک از شاملان این کورس برعلاوه مواد ووسایل کاری ماهانه مبلغ نه هزارافغانی نیز پرداخت می شود.

 وی افزود که  سازمان بین المللی مهاجرت دریک اقدام دیگر برای یکصد تن از زنان در قریه شورچه ولسوالی بُرکه بغلان بزهای شیری نیز کمک کرد.

رییس امور مهاجرین هدف از توزیع بز های شیری را به زنان روستایی فراهم ساختن فرصت های شغلی وتقویت بخشیدن بنیه مالی خانواده های عودت کننده واز جانبی هم کاهش بخشیدن خشونت ها در خانواده ها عنوان کرد.

گفتنی است که در بغلان تنها موسسه “ سازمان بین المللی مهاجرت ” نیست که دربخش عرضه خدمات به عودت کنندگان مصروف فعالیت است بلکه موسسه اکتید نیز برای یکصدو چهل خانواده عودت کننده منازل مسکونی را که شامل دو اتاق یک دهلیز است در مربوطات شهر پلخمری وبغلان مرکزی اعمارکرده است.  محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا