اخباراقتصاد

برای هزاران تن درسمنگان زمینه کار ایجاد شد

ایبک / 17قوس/ باختر

با آغاز کار پروژه احیای جنگلات و مناظر طبیعی در یکصدو هشتاد هکتار زمین برای بیش از چهل و چهار هزار کارگر زمینه کار فراهم شد.

به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر ،  این پروژه به هزینه هفتصد وسی و هشت هزار یورو در ولسوالی حضرت سلطان سمنگان به کمک مالی دولت آلمان به همکاری موسسه سرمایه گذاری برای فقر به هدف احیای مجدد جنگلات و مناظر طبیعی راه اندازی شده است.

 گفته می شود که ازطریق این پروژه دریکصدو هشتاد هکتار زمین سی هزار اصله نهال پسته ، بادام ، چهارمغز ، بید و درخت عکاسی غرس می شود  و همچنان یک مقدار نباتات طبی هنگ و بته های بومی نیز کشت می شود.

 رییس اداره زراعت سمنگان می گوید که درجریان تطبیق این پروژه که سه سال ادامه خواهد داشت برای هر کارگر روزانه سه صدو پنجاه افغانی مزد پرداخت می شود.

 وی افزودکه دراین پروژه دو حلقه چاه عمیق نیز حفر شده است و آب آن از طریق برق سولری به منظور آبیاری نهال های غرس شده استفاده می گردد  درهر پنجاه متر یک شیر دهن نصب شده است.

داوودکلکانی والی سمنگان ازتطبیق این پروژه  اظهار خوشی کرد و گفت که پس از این هئیت رهبری تلاش می کند که به منظور جلوگیری از فرار جوانان ازوطن همچو پروژه ها را درقریه های مختلف تطبیق کند تا از یک سو برای جوانان زمینه کار فراهم شود واز سوی دیگر با مزد آن معیشت زندگی کارگران تامین شود.

 ختم/ لیلما …ک…م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا