فرهنگ

برنامه آموزش پروپوزل نویسی در وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد

کابل باختر 17 دلو
برای شماری از کارمندان بخش های مختلف وزارت اطلاعات و فرهنگ وجوانان نهاد های مختلف، پروپوزل نویسی(نوشتن معلومات مکمل وفشرده مواد مورد نظر) برگزارشد.
به گزارش آژانس باختر، طرح برنامه ها ،ارائه پیشنهاد ها که بتوانند فرصت عملی سازی پروژه ها و برنامه ها را فراهم سازد در اولویت وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار دارد.
به همین لحاظ آمریت جندر وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری شبکه خدماتی و مشوره دهی ویژن و نهاد هسته جوانان متشبث افغانستان این بر نامه را راه انداختند تا با استفاده از تجارب پیش کسوتان کارمندان را آماده سازد تا دقیق برنامه سازی کنند وپروپوزل ارائه دارند.
در آغاز این برنامه پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی، اداری و گر ځندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرد و گفت ارتقای ظرفیت در بخش های مختلف از الویت های وزارت اطلاعات وفرهنگ می باشد.
در کنار آن که در رابطه به تاثیرات ناگوار جنگ بر زندگی مردم افغانستان  به ویژه جوانان اشاره کرد،گفت که باید هر فرد کشورمسوولیت های شان را در برابر مردم به ویژه نسل جوان و مشکل های موجود ،درک کنند و در زمینه رفاه مردم وپیشرفت کشور تلاش کنند.
داکتر کمال سادات معین امورجوانان  در رابطه به نقش جوانان درامور مختلف معلومات داد و تاکید کرد که جوانان در همه عرصه ها نقش کلیدی  دارند.
یاسر مجددی رییس شبکه خدماتی و مشوره دهی ویژن  در رابطه  به شیوه های مراحل ابتدایی پروپوزل نویسی  برای اشتراک کنند گان معلومات داد.
همچنان محبوبه سعادت آمرجندر وزارت اطلاعات و فرهنگ از نهاد های همکار دراین برنامه سپاسگزاری کرد واز همکاران وزارت اطلاعات و فرهنگ و جوانان اشتراک کننده خواست تا از این برنامه  های آموزشی استفاده اعظمی  در عرصه های کاری کنند.
آمریت جندر وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری شبکه خدماتی و مشوره دهی ویژن و نهاد هسته جوانان متشبث افغانستان برنامه آموزشی پروپوزل نویسی را برای کارمندان این وزارت و جوانان نهاد های مختلف برای دو روز برگزار کرد .  مومنه احمد یار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا