جامعه

برگزاری گفتمان دانستن حق شماست ازسوی شرکت برشنا درهرات

شهرهرات 9 حوت باختر
نخستین گفتمان مردمی زیرنام )دانستن حق شماست( دیروز ازسوی شرکت برشنا درشهر هرات برگزار شد.
درین گفتمان که با حضور عبدالقیوم رحیمی والی هرات، امان الله غالب رییس عمومی افغانستان برشنا شرکت وشماری از مردم وفعالان مدنی برگزار شد، برنامه های ریاست عمومی شرکت برشنا درامر بهبود خدمات شبکه برق هرات با مردم شریک ساخته شد.
رییس عمومی شرکت برشنا می گوید: این اداره بیشترین طرح های توسعه یی خود درسطح افغانستان را درزون غرب با محوریت ولایت هرات عملی می سازد.
امان الله غالب از اجرای طرح های بزرگ توسعه امور برق رسانی درولایت هرات یاد آوری کرد وگفت قراراست ولایت هرات به مرکز انرژی افغانستان تبدیل شود.
اوهمچنان ازاختصاص صد میلیون افغانی غرض توسعه شبکه برق هرات خبرداد وگفت:‌ صلاحیت مصرف این بودجه مطابق اولویت ها دراختیارادارات محلی است.
اوهمچنان از ایجاد کمیته برق در ولایت هرات به هدف نظارت ازکارکرد هرات برشنا یاد آوری کرد.
والی هرات  از شروع این روند استقبال کرد وگفت: شریک ساختن مردم در تصمیم گیری ها سبب خواهد شد تا میزان رضایت مردم بیشتر شود.
محمد طاهرعارف رییس هرات برشنا می گوید: درحال حاضر بیشتر از دوصد وشصت هزارتن ازشهروندان هرات مشترک شبکه برق هستند که 59 درصد انرژی برق این شما ر از ایران وسی ونه درصد ازترکمنستان تامین می شود.
گفته می شود درحال حاضر باشند گان تمام نواحی شهر ونه ولسوالی ولایت هرات ازبرق ایران وترکمنستان استفاده می کنند.ختم/حبیب سادات

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا