جهان

بزرگترين محموله مواد مخدر در شهر دوشنبه تاجكستان بدست آمد

بزرگترین محموله مواد مخدر در طول یک سال در شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان بدست پولیس این کشور رسید. در این مورد دیروز اداره مبارزه با مواد مخدر تاجکستان خبر داد.
یک باشنده 40 ساله تاجکستان  با موتر حامل 102 کیلوگرام مواد مخدر ، دستگیر شد.
پولیس به کمک سگ های تعلیم دیده تخته های مواد مخد را که به شکل کتاب ساخته شده بودند در محموله ها کشف و ضبط کردند.
صد کیلوگرام این مواد چرس و دو کیلوی دیگر هروئین بود. به گفته پولیس در سر پاکت ها که بهترین نوع مواد مخدر در آنها جا داشت عبارات عربی نوشته شده بود.
نرخ این مواد مخدر در بازار محلی شاید به 42 هزار دالر برسد اما در بازار جهانی 20 برابر بیشتر است.
در ظرف 11 ماه در سال 2011 بیش از 4000 کیلوگرام مواد مخدر از جمله تقریباً 500 کیلوگرام هروئین در تاجکستان  کشف و ضبط شده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا