فرهنگ

بزم شعر در سالیاد میرزاعبدالقادر بیدل شاعر و عارف نام آشنا در کابل برگزارشد

کابل/ ۱ میزان/ باختر
به بهانه سه صدو نهمین سالروزدرگذشت ابوالمعانی میرزا عبدالقادربیدل شاعروعارف نام آشنا، بزم شعردرکابل برگزارشد.
دراین بزم شاعران، بیدل شناسان و ارادت مندان بیدل درمکتب خانه بیدل درکابل گردهم آمدند.
درآغازاین بزم، بزرگانی چون پروفیسوردکتورمحمد حسین یمین، عبدالقادرآرزو و اسما مهجوردرگسترۀ شخصیت بیدل ومقام ادبی وعرفانی اومقالات پژوهشی شان را به خوانش گرفتند.
دراین بزم همچنان شاعران وبیدل شناسان به خوانش ، توضیح ونقد اشعاربیدل پرداختند.
بزم موسیقی عارفانه بخش دیگری ازاین مراسم بود.
آوازخوانان دراین بخش پارچه آهنگ های هنرمندان بزرگ چون سرآهنگ با اشعاربیدل را به زمزمه گرفتند.
مکتب خانه بیدل درکابل سالهاست پرچم داراین شاعر وعارف بزرگ در افغانستان است.
اساس گذاراین مکتب، خانه قندی آغای بیدل شناس ، شاعر وعارف معروف افغانستان است.
اکنون فرزندان این بزرگ مرد فکرواندیشه ، مسوولیت پیشبرد این مکتب خانه را به دوش دارند.
تجلیل ازسالروزتولد و درگذشت بیدل وبرپایی عرس این شاعر وعارف ازکارهای مکتب خانه بیدل است.
ابوالمعانی میرزا عبدالقادر فرزند عبدالخالق ارلاس، متخلص به بیدل، و نیز مشهور با نام بیدل دهلوی، شاعر پارسی‌سرای سبک هندی در اواخر قرن یازدهم و اوایل قرن دوازدهم هجری است.
بیدل در سال ۱۰۵۴هـ. ق در پتنه در ایالت بهار هندوستان به دنیا آمد و در آنجا رشد کرد و تربیت یافت.
او شاعر پارسی‌گوی است که از ترکان جغتایی برلاس یا ارلاس بدخشان افغانستان بود؛ وی بیشتر عمر خود را در شاه جهان‌آباد دهلی گزراند و آثار منظوم و منثور خود را ایجاد کرد.
بیدل در روز پنج‌شنبه چهارم صفر مصادف به اول ماه میزان سال «۱۱۳۳ ه‍. ق»  در دهلی زندگی را بدرود گفت و در صحن خانه‌اش، در جایی که خودش وصیت کرده بود، به خاک سپرده شد.
ازاو آثارزیادی به جا مانده است که مهم ترین آن کلیات بیدل است.
کلیات بیدل حاوی نود و نه هزاربیت مملوازفلسفه، عرفان، جهان بینی واندرزاست.
در آثار بیدل، افکار عرفانی با مضامین پیچیده، استعارات، و کنایات به‌هم آمیخته، و خیال‌پردازی و ابداع مضامین تازه با دقت و موشکافی زیادی همراه شده ‌است. در نظم و نثر سبک خاص دارد  و از بهترین نمونه‌های سبک هندی به‌شمار می‌آید.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا