جامعه

بلند رفتن بهای مواد غذایی درخواهان بدخشان درپی بسته شدن بازارمشترک افغانستان وتاجکستان

فیض آباد 21 دلو باختر
بهای مواد غذایی درولسوالی خواهان ولایت بدخشان به دلیل بسته شدن بازار مشترک افغانستان وتاجکستان بلند رفته است.
روستا نشینان درخواهان بدخشان به دلیل دوری راه و پرخم وپیچ بودن راه فیض آباد ، مواد غذایی شان را ازکشور تاجکستان و بازار مشترک میان دو کشور خریداری می کنند.
پل بزرگی درخواهان بدخشان ، این ولسوالی را به بازار مشترک دوکشور که در خاک تاجکستان است ، وصل می کند.
به اساس گزارش ها ، دو ماه می شود که تاجکستان پل مرزی با افغانستان را به روی روستا نشینان افغان بسته است.
با بسته شدن این پل بهای مواد غذایی دوچند شده است.
صفی الله مالک یک فروشگاه در بازار خواهان به آژانس باخترگفت که بهای مواد غذایی درخواهان به گونه کم پیشینه یی افزایش یافته است.
اوگفت" یک بوری آرد تا سه ماه پیش یک هزار و چهارصد افغانی بود حالا به دوهزاروشش صد افغانی رسیده است ، یک بوتل رب بادنجان رومی پیش ازاین یک صد افغانی بود حالا با بسته شدن بازار مشترک تا یک صدو هشتاد افغانی رسیده است.
رشاد باشنده روستای پریخم ولسوالی خواهان نگران است تا مبادا بازار مشترک افغانستان وتاجکستان برای مدت زیادی بسته بماند.
اومی گوید با معاش اندکی که می گیرد ، نمی تواند به بهای بلند مواد غذایی خریداری کند.
مالکان فروشگاه ها می گویند با بسته شدن پل و بازار مشترک میان افغانستان وتاجکستان ، اموال تجاری شان در آن کشور مانده است و به آنان اجازه انتقال آن به خواهان داده نمی شود.
پیش ازاین کشور تاجکستان به بیماران کشور ما در نوار دریای آمو اجازه درمان در بیمارستان های آن کشور را می داد. اما روستا نشینان می گویند با بسته شدن پل و بازار مشترک میان دو کشور ، اکنون بیماران اجازه رفتن به تاجکستان ودرمان در آن کشور را ندارد.
با تلاش های پیهم نتوانستیم واکنش سفارت تاجکستان درکابل را داشته باشیم.
پیش ازاین مقامات امنیتی تاجکستان نسبت به افزایش ناامنی در نوار مرزی این کشور با افغانستان ابراز نگرانی کرده اند.
با این حال سخنگوی والی بدخشان می گوید که تلاش های دیپلماتیک برای بازگشایی بازار مشترک به روی روستا نشینان کشور در نوار دریای آمو ادامه دارد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا