اخباراقتصاد

بند بابو درقندهار ساخته شد

قندهار/۲۵ قوس/ باختر

کارساخت بند بابو درقندهارپایان یافت.

این بند توانایی نگهداشت یک صدو بیست وشش هزارمترمکعب آب را دارا است و می تواند تا ده هزارجریب کشتزاررا درولسوالی ارغستان آبیاری کند.

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری برای ساخت بند بابو نزدیک به هشت ملیون و پنج صد هزارافغانی هزینه کرد.

سید حفیظ‌الله سیدی رییس زراعت، آبیاری و مالداری قندهاربه آژانس باخترگفت که ساخت این بند در تقویت آب‌های زیرزمینی، جلوگیری از تخریب خاک، مانع شدن سیلاب‌ها، سرسبزی ساحه و تهیۀ آب آشامیدنی برای مواشی نیز کمک می‌کند.

رییس زراعت، آبیاری و مالداری قندهار می‌گوید که وزارت زراعت در دو سال اخیر هشتاد وسه پروژۀ کوچک و بزرگ آبیاری را در بخش هایی از ولسوالی ارغستان قندهار تطبیق کرده است.

دهقانان ازساخت این بند خورسند اند و می گویند پس ازاین ازضایع شدن آب جلوگیری می شود وازآن دررونق کشت وکار کارخواهند گرفت.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا