جامعه

به افراد مصاب به مرض توبرکلوز در بغلان مواد غذایی مساعدت شد

پلخمری 20 جدی باختر

 پروسه توزیع این مواد غذایی از سوی سازمان غذایی جهان برای افراد تحت تداوی در سرویس کنترول توبرکلوز شفاخانه پلخمری امروز آغاز گردید.

دوکتور عبد الحلیم غفاری مسوول سرویس کنترول توبرکلوز در شفاخانه پلخمری به آژانس اطلاعاتی باختر گفت ، این مواد شامل گندم، روغن ودال نخود میباشد که به همکاری ریاست صحت عامه از سوی سازمان غذایی جهان برای هر مستحق  دوبوری گندم پنجاه کیلو یی، دوسیردال نخود و یک سیرروغن توزیع میگردد.

منبع افزود، هدف از توزیع مواد مذکور مراجعه افراد مریض به شفاخانه وریشه کن ساختن توبرکلوز میباشد که در قدم اول برای یکصدو شصت تن این مریضان که در شفاخانه ثبت وراجستر شده اند مواد توزیع میگردد.

داکتر غفاری تعداد مجموعی مصابین توبرکلوز در سطح بغلان را هشتصدو سی وهشت تن وانمود ساخته افزود، که در سال جاری ارقام افراد مصاب به توبرکلوز نسبت به سال گذشته بیست فیصد کاهش یافته است.

حبیب الله مرد سی وهشت ساله باشنده ناحیه اول شهر پلخمری گفت، از هفت ماه بدینسو در این شفاخانه طوررایگان تحت تداوی قرارداشته که ضمن قدردانی از عرضه خدمات صحی از دریافت مواد غذائی اظهار خوشی نمود.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا