اخبارجامعه

به مشکلات معلولان در کشور باید توجه صورت بگیرد

شبرغان/ 15قوس/ باختر

کمیته سویدن برنامه یی را به منظور جلب همکاری ادارات دولتی و نهادهای امداد رسان برای افراد دارای معلولیت امروز در جوزجان راه اندازی کرد.

به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر؛ دراین برنامه عبدالفتاح قاطع آمر ادارۀ شهدا ومعلولان جوزجان با ارائه گزارش یک ساله و دست آوردهای انجمن اجتماعی معلولان گفت که در یک سال گذشته دوازده تن از افراد دارای معلولیت به نهادهای تحصیلی و تعلیمی و هشت تن دیگرشان به پوهنتون های خصوصی به گونۀ رایگان تحت اموزش قرار گرفتند و بیش از دوهزار بوری گندم نیز به شماری از معلولان توزیع شده است.

اما ذکرالله مظلومیار رییس انجمن معلولان جوزجان می گوید که خانواده های شهدا و افراد دارای معلولیت از دوسال به این سو معاش شش ماه هر دو سال را اخذ نکرده اند.

منیژه بابری٬ مسوول کمیته سویدن مقیم جوزجان می گوید که این کمیته بیست و شش انجمن افراد دارای معلولیت را در شمال کشور تحت پوشش کمک های مادی و معنوی قرار داده است.

همچنان آموزش های حرفه یی، اعطای قرضه های دورانی به خاطر خودکفایی و بازتوانی فزیکی آن ها از دست آوردهایی است که به خاطر خودکفایی و توانمندی معلولان  تطبیق وعملی شده است.

وی از چاپ قانون امتیازات افراد دارای معلولیت نیز خبر داد و گفت که چاپ این قانون، ادارات دولتی و موسسات امداد رسان را به افراد دارای معلولیت بیشتر از پیش توجه مبذول خواهند کرد.

دراخیر این برنامه٬ عظیم الله رحمانیا٬ر رییس اطلاعات وفرهنگ روز جهانی معلولان را به افراد دارای معلولیت تبریک گفت و از کمیته سویدن نسبت خدمات موثر و مفیدشان قدردانی کرد. لیلما

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا