سیاستاخبارجامعه

به کارمندان 27 ادارۀ دولتی تذکره توزیع شده است

کابل/ 26 عقرب/ باختر

ادارۀ ملی احصائیه و معلومات میگوید روند توزیع تذکرۀ الکترونیکی را برای کارمندان ادارات دولتی از اوایل ماه میزان سال 1399 آغاز کرده است ‌، تا کنون توانسته است تا برای کارمندان 27 ادارۀ دولتی در کابل، تذکرۀ الکترونیکی توزیع کند.

یک منبع خبری این اداره به آژانس باخترگفت ، وزارت‌های امور سرحدات و قبایل، معادن و پترولیم، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اطلاعات و فرهنگ، امور شهرسازی و اراضی، احیأ و انکشاف دهات، اقتصاد، ترانسپورت، وزارت دولت در امور رسید‌گی به حوادث، کمیسیون مستقل انتخابات، ادارۀ انرژی هسته یی، ادارۀ تنظیم امور انرژی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، ادارۀ عالی تفتیش، ادارۀ تدارکات ملی، ادارۀ انکشاف زون پایتخت، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، اکادمی علوم افغانستان، ، ادارۀ ملی ستندرد افغانستان، ریاست امور کوچی‌ها، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمسیون مستقل شکایات انتخاباتی، شرکت افغان پُست، ادارۀ اترا، ادارۀ خط آهن، و شرکت آب‌رسانی از جمله اداره های اند که روند بایومتریک در آن تکمیل شده است  و بیشتر کارمندان آن، تذکره‌های الکترونیکی شان را نیز به‌دست آورده‌اند.

این در حالی است که روند تثبیت هویت و بایومتریک برخی از کارمندان در سایر اداره های دولتی نیز صورت گرفته است و کارمندان متباقی اداره های دولتی نیز به‌زودی بایومتریک شده اند و تذکره‌های الکترونیکی شان را دریافت خواهند کرد. هم‌چنان، کارمندان دولتی در ولایات می‌توانند با مراجعه به‌مراکز توزیع تذکرۀ الکترونیکی در ولایات مربوط شان، روند بایومتریک شان را طی کنند و تذکره‌های الکترونیکی شان را اخذ کنند. فرشته

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا