سیاست

بیانیه پانزده روزه رادیویی حامدکرزی رئیس جمهور چمهوری اسلامی افغانستان

بیانیه پانزده روزه رادیویی حامدکرزی رئیس جمهور چمهوری اسلامی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم" الحمد الله رب العلمین وصلاة و سلام  و خاتم النبیین"

هموطنان محترم برادران و خواهران عزیز! اسلام علیکم و رحمت الله  وبرکاته .

درین اواخر هوای شهر کابل نهایت خراب شده است.

که تنفس آن برای صحت شهروندان بسار ضرردارد، خوصآ اطفال، کهنسالان و مریضان را با مشکلات زیاد صحی مواجه کرده میتواند.

هموطنان عزیز! من در بیانیه هفته وارگذشته نیز پیرامون موضوع محیط زیست با شما هموطنان کرامی صحبت نمودم، چون که موضوع بسیار مهم است و صحت هموطنان ما به خصوص شهروندان کابل به آن وابسته است به همین خاطر در این بیانیه طور تعقیبی بالای همین موضوع با شما صحبت مینمایم.

هرروز پس از طلوع آفتاب فضای کابل با دود تیره و گرد آلود میگردد  که ستاره های آسمان قابل دیده نیمباشد.

به خاطر همه ماست که در سالهای  قبل هوای کابل به اندازۀ صاف بود که شبانه آسمان پر از ستاره آن آنقدر مقبول معلوم میشدکه نظیر آن در دنیا نبود.

سیاحان خارجی در سفرنامه های شان آسمان پرستاره کابل را بی نظیر میخواندند.

حالا این  دود وغبار از کجاشد که هر شام فضای کابل را میپوشاند.

خواهران وبرادران! حالا شهر کابل بسیار توسعه نموده وسایط نقلیه در شهر بسیار ازدیاد یافته هرروزگشت و گذار وسایط به اندازۀ زیاد شده که باعث بندش جاده ها میگردد. در شهر از طرف موسسات داخلی  و به خصوص از جانب موسسات خارجی استفاده جنراتورهای بزرگ و کوچک ، سوزانیدن رابر و پلاستیک  در برخی ازداشهای، حمام  ها ونانوایی ها و به همین ترتیب استفاده از بخاری ها این همه وسایل به اندازۀ دود تولید مینمایند که فضای کابل را آلوده کرده وتنفس هوارا مضر ساخته. اما ما میتوانیم که از این دود ها جلوگیری نمائیم.

از وسایط خورد شخصی و دولتی باید در هنگام ضرورت مبرم استفاده نمائیم. اگر چین نمائیم و درشهر ازدحام وسایط اندک شود، به این صورت دودهمه در شهر کاهش می باید.

از جنراتور ها و بخاریها باید در اوقات بسیار لازم استفاده گردد.

وسایطی که در راه بندان قرارمیگیرند تا بازشدن راه ماشینهای شان را خاموش نمایند، زیرا چالان ماندن موترها دود را بیشتر مینماید.

وسایطی که عارضه دارند و دود زیاد تولید مینمایند پس از رفع عارضه باید مورد استفاده قرارگیرند.

متصدیان حمام  ها، داشها و نانوایی ها که از پلاستیک و رابر استفاده مینمایند، بیسار کار خطر ناک و غیر مجاز است و از همه بیشتر برای صحت ،دود خطرناک تولید مینمیاند . هر نوع دود مضر است خو دود مواد چون  پلاستیک، ورابر از هردودبیشتر مضر میباشد ودر حقیقت حیثیت زهر را دارد که بالای شهروندان بطورخاص بالای اطفال و مریضان تاثیر بسیار سو را میگذارد  علاوه از آن گرد خاک و دودهوارا راهم آلوده میسازد.

به خاطر جلوگیری از گرد خاک و دود باید ماهمه نظافت محیط و خانه های خود را رعایت نماییم.

هموطنان عزیز! جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر حفظ محیط زیست و به خاطر جلو گیری از آلوده گی، روز پنجشبه  رادر شهر کابل رخصتی اعلان نموده است و بعضی تدابیر دیگر نیز اتخاذ شده است. مگر این تدابیر زمانی نتیجه  خوب داده میتواند که ماهمه در زمینه همکاری نمائیم.

بدون همکاری مردم هیچ برنامه و تدابیر نتیجه مفید ندارد.

در پایان به آنعده تاجرانی که تیل وارد مینمایند یاد  آور میشوم که استعمال تیل و گاز بی کیفیت در کشور دود را ازدیاد می بخشد و زنده گی مردم را باخطر روبرومینماید. آنها باید به خاطر منفعت شخصی شان زنده گی مردم را به خصوص حیات اطفال را با خطر مواجه نکنند و گاز و تیل بی کیفیت راوارد ننمایند.

این احساس مصالح بزرگ ملی خواهدبود و خدمتی برای این سرزمین  خواهد بود اگر تیل باکیفیت و سالم وارد گردد. اگر تیل خراب و آلوده وارد گردد، در حقیقت دشمنی است برابر مردم افغانسان.

پس امید است تا به خاطر منفعت شخصی مردم کشور را با مشکل ، تکلیف و بدبختی صحی مواجه ننمایم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا