اخبارامنیت

بیست وهشت مهاجم درهلمندکشته شدند

لشکرگاه/ ۲۱ جدی/ باختر

طرح طالبان برای حملۀ برچندین پاسگاه نظامیان درهلمند ناکام شد.

بیست وهشت مهاجم که قصد این حمله را داشتند، پیش ازرسیدن به هدف درحملۀ قوای هوایی درولسوالی های ناوه، نادعلی و واشیرازپا درآمدند.

چهارقومندان ارشد گروه طالبان شامل کشته شدگان اند.

قول اردوی اتل درجنوب کشورباپخش خبرنامه یی می گوید که دراین حمله های قوای هوایی، بیست وهشت مهاجم وابسته به گروه طالبان کشته شدند.

این قول اردوگفت که مهاجمان پیش ازآن که بتوانند پاسگاه های نظامیان را آماج قراردهند، خود هدف قرارگرفتند.

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.

طبق یک خبردیگر: نظامیان با کشف و خنثی کردن پانزده ماین، ازوقوع یک رشته انفجارها در پررفت و آمد ترین محل های هلمند جلوگیری کردند.

درپیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا