اخبارامنیت

بیست و چهار طالب مسلح در زابل کشته شدند

قلات/ ۶ دلو/ باختر

بیست وچهارطالب مسلح در تازه ترین حمله های هوایی وزمینی نظامیان در زابل از پا در آمدند.

دراین حمله ها یازده عضو گروه طالبان زخم برداشتند.

به اساس گزارش ها، ده ها طالب مسلح در دو بخش ازولسوالی ارغنداب گردهم آمده بودند که برپاسگاه های نظامیان وبازارولسوالی حمله کنند اما قوای هوایی وزمینی به موقع و به گونۀ همزمان اقدام کردند و طالبان را آماج قراردادند.

قول اردوی اتل درجنوب کشورباپخش خبرنامه یی می گوید که دراین حمله های نظامیان، بیست وچهارطالب مسلح به شمول سه طالب پاکستانی گروه طالبان کشته شدند وکم از کم یازده طالب دیگر زخم برداشتند.

طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.

طبق یک خبردیگر، نظامیان با کشف و خنثی کردن چهارده ماین کنارجاده، ازوقوع یک رشته انفجارها در پررفت و آمد ترین محل های زابل جلوگیری کردند.

درپیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا