آموزش

بیشتر ازششصد جوان ازانستتیوت اداره وحساب داری کابل فارغ شدند

کابل دوم دلوباختر

شش صدو شصت دختروپسرامروزفراغت شان را ازانستتیوت اداره وحساب داری کابل جشن گرفتند.

این جوانان برای دونیم سال در رشته های بانکداری ، تجارت ، اداره ومحاسبه در بخش های شبانه وروزانه این انستتیوت تحصیل کرده اند.

برخی ازین جوانان کارمندان ادارات دولتی اند که داخل خدمت به تحصیلات شان پرداخته اند اما بیشترین آنها ، نگران اند که بعد ازتحصیلات نیزنتوانند کاری پیدا کنند.

میترا یک تن ازفاغان به آژانس اطلاعاتی باخترگفت که وی با آنکه دررشته مدیریت تحصیل کرده اما نگران آنست تا کاری برایش پیدا نشود.

او ازمقامات دولتی خواست تا برای رفع مشکل اقتصادی مردم وبرای تقویه نهاد های دولتی ، زمینه جذب جوانانی را که ازنهاد های تحصیلی کشورفارغ می شوند ، فراهم سازند.

احمد کریم خیرزاده یکی دیگرازجوانانیست که امروزفراغتش را ازانستتیوت اداره وحساب داری جشن گرفته است.

کریم که کنترولروزارت مالیه دررادیوتلویزیون ملی است ، می گوید  تحصیل درعرصه اداره وحساب داری حالا به اوکمک می کند که وظیفه اش را به شکل بهترانجام دهد.

این چهل وششمین دور فراغت محصلان روزانه وهفتمین دورفراغت شبانه جوانان ازانستتیوت اداره وحساب داری کابل بود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا