اقتصاد

تاکید والی هرات برتقویت روابط اقتصادی با همسایه گان

شهرهرات 17 دلو باختر
والی هرات برتقویت روابط دوستانه بین کشورهای همسایه وتلاش مشترک در جهت تقویت همکاری های اقتصادی تاکید ورزید.
عبدالقیوم رحیمی والی هرات در دیدارهای جداگانه با جنرال قنسل کشورهای هندوستان وپاکستان درهرات وهمچنان قنسل ترکمنستان، ضرورت به همکاری های بیشتر درعرصه های فرهنگی، اجتماعی واقتصادی را جدی خواند.
ازسوی دیگر قنسل ترکمنستان درهرات ومسوولان پروژه تاپی گزارش پیشرفت امور مقدماتی این پروژه زیربنایی را ارائه کردند وازتداوم کار مطابق جدول زمانی بندی اطمنیان دادند.
والی هرات نیز ازهمکاری ترکمنستان وکشورهای عضو تاپی قدردانی کرد وتاکید کرد که تکمیل این پروژه مهم اقتصادی منطقوی سبب تقویت همگرایی درین حوزه تمدنی خواهد شد.
جنرال قنسل پاکستان نیزازعلاقه مندی کشورش به خاطر تقویت همکاری فرهنگی وآموزشی یاد آوری نمود وگفت: کشور می خواهد برای صدهاتن ازجوانان ولایت هرات دوره های آموزشی فراهم کند.
او همچنان آرزو برد تا بزودی پروازهای مستقیم هوایی بین هرات اسلام آباد نیز شروع شود. ختم/سیدحبیب

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا