تبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره روز

پایان دادن به بحران موجود در کشور که بدون شک ناشی از جنگ و مداخله است به گونه ای تامین کننده منافع ملی در کشور می باشد.

مبصر سیاسی آژانس اطلاعاتی باختر مینویسد، مبرهن است که بحران ناشی از جنگ و خونریزی و مداخله در کشور به وضاحت در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سایه افگنده روند رو به رشد انکشاف و توسعه را مانع گردیده است.

این حقیقت را میتوان به ساده گی درک کرد که جنگ تنها عامل تعضیف نیروی بشری در جامعه می گردد و فرار مغزها، بی باوری ها، مهاجرت های سخت و دشوار، عدم اعتماد و ده ها بدبختی دیگر چون فقر، بینوایی و اعتیاد را در پی دارد، هرگاه به خاطر وفاق ملی، نجات افغانها از فقر و در بدری، جنگ و بدبختی راه جستجو می گردد، باید بادرک دقیق از منافع ملی کشور و نجات آن از بحران موجود همه با عزم جزم گردهم آیند، نظریات شان را به خاطر نجات مردم و وطن ابراز کنند.

به همین دلیل جمهوری اسلامی افغانستان در راس حامد کرزی طرح برگزاری جرگه عنعنوی را ارایه کرد تا بزرگان مردم، خبره گان، نماینده گان جامعه مدنی، دانشمندان و اهل نظر گردهم آیند ودر مورد جنگ و صلح، مذاکره و مفاهمه با مخالفان ابراز نظر کنند.

هر چند همه می دانند که ادامه جنگ نه به نفع مردم است و نه به کشور ولی، خواسته و نا خواسته در صف مخالفت قرار می گیرند، و از این در و آن در، برگزاری جرگه عنعنوی را زیر سوال قرار میدهند.

در چنین وضعیتی این پرسش مطرح می گردد که آیا جنگ، انفجار و انتحار مخالف و موافق را می شناسد، آیا آنانیکه در مخالفت با نظام قرار دارند، قربانی انتحار، انفجار و توطیه های سازمان یافته نگردیده اند، آیا هر روز، جنگ فرزندان این سرزمین را به کام نیستی نمی کشاند، آیا جنگ عامل باز دارندهء رفاه، آسایش، ترقی، آموزش، پرورش پیشرفت و تعالی نیست، اگر است، جنگ و صلح یک مساله ملی است باید همه مشترکاً” به خاطر برچیدن بساط نا میمون جنگ دست به دست هم بدهند و در کار زار صلح و مذاکره شریک گردند.

در غیر آن بحران دسیسه، توطیه، ترور و دهشت در کشور باقی خواهد ماند و با گذشت هر روز بستر بی باوری، عدم اعتماد، رکود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر گسترانیده خواهد شد و دیگران از آب گل آلوده ماهی مراد خواهند گرفت.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا