تبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/۳۱  سنبله/ باختر
امروز‹۲۱سپتمبر›روزجهانی صلح است٬روزی که باید بدون خشونت باشد ودرکشور های درگیر جنگ٬ آتش بس نافذ شود.
مفسرآژانس باختر می نگارد؛ ۳۱ سنبله روز جهانی صلح٬اسم با مسما برای مردم افغانستان است٬برای مردمی که چهل سال شاهد جنگ و ناهنجاری هایی بوده اند که بر آنان تحمیل شده است و همه چیز شان را از دست دادند.
دراین روز سازمان ملل از جوانب درگير در سراسر جهان می خواهد که به آتش بس تن دهند تا مزایا و لذت صلح٬ همگانی شود و راه برای نجات انسانان بند مانده در جنگ باز شود.
اگر به مفهوم و پیام روز جهانی صلح وفراخوان آن  دقیق شویم٬مزایای زیادی در آن نهفته است .
در این روز٬ سازمان ملل٬تمامی طرف های درگیردر جهان٬ منجمله طرف های درگیر در افغانستان را به ختم خشونت و انفاذ آتش بس فرا می خواند.
اگر این خواست را٬ سازمان ملل تنها امروز مطرح کرده است مردم و دولت  افغانستان همه روزه آن را مطرح می کنند و همه روزه برای آتش بس٬قطع جنگ و قطع خشونت صدای شان را بلند می کنند.
مگراین صداکه ندای مردم مظلوم افغانستان است کمتر شنیده شده است٬طالبان که طرف اصلی جنگ در افغانستان اند این ندا را نا دیده گرفته اند .
روز جهانی صلح در حالی تجلیل می شود که دو طرف در گیر در معضل افغانستان٬ وارد بحث برای خاتمه بخشیدن به صلح در کشور شده اند مگر با آنهم صفیرگلوله ها خاموش نشده است٬انفجار و انتحار وجنگ همه روزه ار مردم ما قربانی می گیرد.
مردم افغانستان٬برای شنیدن یک خبر خوش از مذاکرات جاری در دوحه٬لحظه شماری می کنند.
مردم به خصوص بازماندگان قربانیان جنگ انتظار دارند٬ این گفت وگو ها نتیجه دهد.
نتیجه زمانی میسر خواهد شد که طالبان به خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی لبیک گویند برای آتش بس اعلام آمادگی کنند٬خشونت را قطع کنند و آماده ادغام با جامعه شوند.
تنها درایت و استقامت در راستای منافع ملی است که می تواند٬مسیرپر خم وپیج در روند صلح را سهل و آسان کند٬نیات نیک ٬گفتار نیک و عملکرد شایسته است که می تواند روند کنونی صلح را سرعت بخشد  و رویای صلح در کشور را یقینی کند.
برای پيشبرد مذاکرات صلح نياز است که جنگ توقف يابد٬توقف جنگ با آتش بس آغاز می شود٬این می تواند٬ مردم افغانستان را به روند کنونی صلح باورمند کند.
همچنان مردم افغانستان ازکشور هایی که به گونه یی در معضل افغانستان دخیل اند می خواهند به عنوان اعضای سازمان ملل٬فراخوان این سازمان معتبر جهانی را رعایت کنند و به گونۀ صادقانه دور از اغراض و منافع راهبردی شان٬  وارد بحث صلح در افغانستان شوندکه روند جاری صلح به موفقیت برسد و ثبات در منطقه نیزتضمین شود.
طالبان باید بدانند حمايت گستردۀ جهاني براي تفاهم سياسي از طريق مذاکرات و صلح در افغانستان وجود دارد٬پس نباید در سایۀ اغراض و برنامه شمار معینی از کشور های دور و نزدیک افغانستان٬ روند تازه شکل یافته صلح در افغانستان را نا پایه دار کنند٬بل به عنوان یک افغان ٬ برای تقویت این روند و تمثیل منافع ملی همگام با مردم شان شوند.
لازم است که مردم افغانستان صرف نظر از اندیشۀ فردی و یا گروهی شان٬صرف نظر ار طبقه بندی های قومی و سمتی شان در روزجهانی صلح٬ در محور منافع ملی جمع شوند و برای جهانیان٬به خصوص کشورهای دور و نزدیک که منافع شان را در جنگ افغانستان دنبال می کنند نشان دهند که منافع ملی٬ارزش والای برای آنان دارد و اجازه نمی دهند که دیگران برای آنان تعیین سرنوشت کنند و یا تکلیف آنان را مشخص کنند.
فقط در سایۀ وحدت ملی است که می توانیم٬گفت وگو های جاری در دوحه رابه یک نشست مبتنی بر نتیجه مبدل کنیم٬آنگاه ما هم٬ مزایای روز جهانی صلح را لمس خواهیم کرد.   صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا