اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل / ۲۳ قوس / باختر

انستیتوت اقتصاد و صلح٬ افغانستان را آسیب پذیر ترین کشور جهان از ناحیۀ فعالیت های تروریستی خوانده است وطالبان را مرگ‌بارترین گروه هراس‌افگن جهان گفته است.

مفسرآژانس باختر می نگارد؛انستیتوت اقتصاد و صلح در گزارش پایانی سال ۲۰۲۰ خود گفته است: افغانستان در طول این سال٬ آسیب پذیر ترین کشورجهان از لحاظ فعالیت های تروریستی بوده است.

انستیتوت اقتصاد و صلح گفته است که درسال ۲۰۲۰ میلادی افغانستان شاهد بی پیشینه ترین فعالیت های تروریستی بوده است و این کشور از ناحیۀ فعالیت های هراس افگنانه بیشترین زیان های اقتصادی را متحمل شده است.

این انستیتوت با مراجعه به وقایع سال ۲۰۱۹ گفته است ازبیست حملۀ هراس‌افگنانۀ مرگ‌بار در سال ۲۰۱۹ میلادی در جهان، شش حمله در افغانستان رخ داده‌ است و ۴۱ درصد تمام مرگ‌های برخاسته از هراس‌افگنی در جهان در افغانستان رخ داده‌ است.

حملۀ سوم ماه دلو سال ۱۳۹۷ بر مرکز تعلیمی امنیت ملی در میدان شهر که ۱۲۹کشته به‌جا گذاشت و طالبان مسوولیت این حمله را به دوش گرفتند٬حمله  بر مراسم عروسی در سالون عروسی شهر دُبی در کابل در بیست و هفتم ماه اسد سال ۱۳۹۸ که داعش مسوولیت آن را گرفت٬ازجمله مرگبارترین حمله ها در سطح جهان یاد شده است.

در گزارش انستیتوت اقتصاد و صلح، طالبان مرگ‌بارترین گروۀ هراس‌افگن جهان شناخته شده‌اند.

آنچه را انستیتوت اقتصاد و صلح بیان داشته است انعکاس  یک بخشی از واقعیت های تلخ در افغانستان است که عمق و پیچیدگی اوضاع در این کشور را بیان می کند و این که گفته می شود از بیست واقعۀ بزرگ تروریستی در جهان٬تنها شش واقعۀ آن٬ آنهم با حجم بلند تلفات انسانی در افغانستان رخ داده است، نمایانگر خشونت ووحشت است که سرنوشت این کشور و مردم آن را با خطر مواجه کرده است و انستیتوت یاد شده٬ طالبان را در گام اول ودر گام بعدی داعش را مقصراین وقایع اسفبار می داند و طالبان را مرگ‌بارترین گروه هراس‌افگن جهان شناخته است.

این در حالیست که شماری از کشور های جهان با طالبان به گونه یی همسویی دارند و امریکا با آن که خود می داند٬طالبان دنباله رو کدام گروه ها اند با این گروه صلح می کند٬ در حالی که همین کشورها هراس افگنی را دشمن تمدن و بشریت می دانند و خود را حامی حقوق بشر در جهان معرفی می کنند مگر از یاد برده اند که با انجام حملۀ تروریستی در میدان شهر در حومۀ کابل٬ و یا هم حمله های تروریستی نظیر حمله بر سالون کابل دبی٬چهار راهی زنبق و جا ها دیگر که انسانان زیادی در آن کشته شدند٬عامل آن کی ها بودند؟ چرا این گونه عملکرد هراس افگنانه در سایۀ تعاملات و بازی های سیاسی و استخباراتی  نادیده گرفته می شود؟

آنچه ازگزارش انستیتوت اقتصاد و صلح به عنوان یک واقعیت می تواند استنباط شود این است  که افغانستان همچنان درگیر فعالیت های تروریستی است٬ با آن که این انستیتوت طالبان را مرگ بار ترین گروه تروریستی در جهان شناخته است مگر در کنار این گروه٬ اضافه از بیست سازمان و جریان های تروریستی دیگر در افغانستان فعالیت دارند٬ ادامۀ فعالیت این گروه ها آنهم درموجودیت نیروهای بین المللی و ایتلاف جهانی مبارزه با هراس افگنی٬ ناکامی و یا هم بی برنامگی این کشور ها را در امر مبارزه با هراس افگنی نشان می دهد.

مشکل در این است که ایتلاف جهانی مبارزه با هراس افگنی٬دید واقعی از تهدید هراس افگنی در افغانستان نداشت ورنه جنگ با هراس افگنی که با موجودیت هزاران عسکر از ۴۲ کشور جهان شروع شد می توانست در روز های اول موفق باشد مگر بی برنامگی و یا هم بازی های استخباراتی٬عامل شد که هراس افگنان همچنان در افغانستان حضور داشته باشند و تهدیدی در برابر این کشور و کشور های همجوار آن باشند.

حرف دیگر٬ نبود تعریف یک سان از هراس افگنی در افغانستان است٬ هر کشوری مطابق به سلیقه و منافع خود  از آن تعریف کردند٬ حتا تا اندازه یی که شماری از مقام های امریکایی با صراحت گفتند که طالبان مشکل افغانستان و القاعده مشکل امریکا است و سرانجام امریکا با گروهی صلح کرد که  انستیتوت اقتصاد و صلح آن را مرگ بار ترین گروه تروریستی جهان خوانده است و سازمان ملل هم از رابطۀ دوامدار طالبان با سازمان القاعده سخن گفته است٬ سازمانی که امریکا مبارزه با آن را مکلفیت خود می داند .

امروز افغانستان آسیب پذیرترین کشور از لحاظ فعالیت های تروریستی است  طالبان هم  مرگ بار ترین گروۀ تروریستی در جهان خوانده می شود٬ این برداشت و این قضاوت فقط یک مسئله را وضاحت می بخشد که امریکا و ایتلاف جهانی مبارزه با هراس افگنی نتوانستند افغانستان را از چنگ گروه های هراس افگن نجات دهند٬این کشور ها برای مهار هراس افگنی درافغانستان و نجات این کشور از سایۀ هراس افگنان به افغانستان آمدند، مگر در این ماموریت ناکام شدند وسرانجام با گروهی صلح کردند که سال ها در برابر آن به نام حامی هراس افگنان خارجی مبارزه کردند٬ در این جنگ هزینه های بلند کردند و تلفات انسانی متقبل شدند همچنان در این ماموریت ناکام شان٬ هزاران افغان هم جان دادند. گزارش اخیر انستیتوت اقتصاد و صلح دال قوی مبنی برناکامی ایتلاف جهانی مبارزه با هراس افگنی است. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا