اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/ ۳۰  قوس/  باختر

ثبت نشدن هنرمینیاتوری به نام افغانستان٬کشوری که زادگاه و منشای اصلی این هنر است٬ جفای بزرگ در حق مردم ما است که یونسکو آن را مرتکب شده است.

مفسرآژانس باختر می نگارد؛ یونسکو با وجود مخالفت افغانستان، هنر مینیاتوری را به نام ایران ٬ترکیه٬ ازبکستان و آذربایجان ثبت کرده است٬ ثبت هنر اصیل نگارگری یا مینیاتوری به نام میراث مشترک فرهنگی این کشورها جفای بزرگ در حق مردم افغانستان و تعرض به هویت وتمدن این کشور است٬ این کار سازمان فرهنگی یونسکو، اعتراض های جدی‌ میراث‌داران این هنررا«افغانان» به همراه داشته است.

اگر یونسکو به جای سفارش و یا گفته های کاذب دیگران به  متون و اوراق تاریخی و کهن مراجعه می کرد به یقین در می یافت که منشا٬ زاد گاه و مکان خلق هنر مینیاتوری افغانستان است.

دوره طلایی و رشد این هنر ظریف به دوران پادشاهی تیموریان برمی گردد و استاد کمال الدین بهزاد٬ استاد چیره دست این هنر زیبا بود٬ امروز کشورهای حوزه تمدنی ما به خصوص چهار کشور که به گونۀ مشترک طرح ثبت این هنر ظریف را در یونسکو مطرح کردند می دانند که زاد گاه ووطن استاد کمال الدین بهزاد کجا بود٬ او در کجا زیست و در کجا جان به حق سپرد و در کجا مدفون است؟ بدون شک جواب همه٬ یکی خواهد بود که خالق این هنر کمال ایدین بهزاد است او در هرات زیست٬ در هرات این هنر را خلق کرد و در هرات جاودانه شد و به حق پیوست.

مشکل در این است که کشور های منطقه به خصوص کشور همسایه در پی تاراج هویت فرهنگی افغانستان است و از هر طریق ممکن کوشیده است که داشتۀ معنوی و باستانی حوزۀ تمدنی ما را به خصوص افغانستان به نام خود جا زند٬ اگر امروز چهار کشور در پی ثبت هنر ظریف مینیاتوری به نام خود اند٬ فراموش نشود که بار ها دستان مریی و نامریی تلاش کرده اند که سنگ های مقبرۀ استاد بهزاد را از محل دفن او در هرات دزدی کنند و به کشور همسایه انتقال دهند و با یک قبر ساختگی٬ مدفن استاد بهزاد را در کشور خود نشان دهند که این کار باهمت کارکنان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات و نهاد های امنیتی ما در آن ولایت بی اثر شده است.

به هرترتیب مینیاتوری هنر خلق شده در افغانستان است در همین کشور زاده شده است و رشد کرده است٬ آرشیف ملی و نهاد دهای دیگر فرهنگی ما ده ها نسخه و متون در اختیار دارند که ثابت می کند افغانستان در خلق و رشد این هنر٬نقش و سهم خود را داشته است و این که نام افغانستان درجمله میراث دار این هنردرج نمی شود یک جفا در حق مردم هنر پرور افغانستان است و یونسکو این جفا را مرتکب شده است٬بهتر بودکشورهای منطقه به گونۀ مشترک٬ این هنر را به نام میراث مشترک ثبت می کردند

وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید«سازمان یونسکو در ایمیل مورخ ۳۰ جولای ۲۰۲۰ از تکمیل دوسیه جهت ثبت هنر مینیاتوری تا مارچ ۲۰۲۱ اطمینان داده است که کشورهای عضو می توانند پس از تفاهم با کشورهای ادعا کنندۀ مالکیت این میراث، اسناد را تکمیل کنند و به این سازمان ارسال کنند.» مگر با آن هم در یک تصمیم عجولانه این میراث به نفع چهار کشور ثبت شد که چندان نقشی در شگوفایی و رشد این هنرنداشته ا ند شاید آثار و متون در اختیار داشته باشند مگر نمی توانند خود را صاحب ووارث هنر مینیاتوری بدانند.

فرهنگیان افغانستان از این اقدام وزارت اطلاعات وفرهنگ استقبال و حمایت می کنند که می گوید« اسناد مربوط را جهت ثبت هنر مینیاتوری در فهرست میراث جهانی ترتیب کرده است که در روزهای نزدیک از طریق وزارت امور خارجه به سازمان یونسکو فرستاده خواهد شد»

فرصت باقی مانده است و باید هنر نگارگری یا مینیاتوری به عنوان هنر اصیل هرات و افغانستان که در دورۀ تیموریان به همت استاد کمال‌الدین بهزاد هروی به اوج کمال رسید ثبت شود.

یونسکو باید از اقدامات تحریف شده بپرهیزد ورنه هویت و اعتبار این سازمان جهانی زیر سوال خواهد رفت و به حق افغانستان در مالکیت فرهنگی آن احترام گذاشته شود. صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا