اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/  ۴  جدی/ باختر

با ادامۀ ترور های هدفمند در کشور٬ فعالان مدنی٬آگاهان سیاسی کارکنان رسانه ها… نگران مصوونیت خود اند و از دولت خواستار اقدامات جدی تر برای مهار این گونه جنایت ها اند.

مفسرآژانس باختر می نگارد؛ترورهای اخیر زنجیره‌ یی در کشور به خصوص کابل نگران کننده است٬ دیروز هراس افگنان یوسف رشید فعال مدنی را به گلوله بستند٬ یک روز قبل از این واقعه٬ چهار داکتر که اعضای یک خانواده بودند در انفجاری در ساحۀ ناحیۀ هفتم جان دادند٬ يک روز قبل از آن رحمت الله نیکزاد خبرنگار آزاد در شهر غزنی ترور شد٬ کابل با ازدیاد وقایع تروریستی به شهر کابوس مبدل شده است ٬ در جریان یک ماه گذشته بیش از ۳۰ تن در نتیجۀ انفجارها در پایتخت کشته شده اند و ۱۳۰ تن دیگر زخمی شده‌اند که بیشتر فعالان سیاسی وجامعۀ مدنی و یا هم ماموران دولتی ‹ملکی و نظامی› بوده اند واگربرنامه ترور و حذف نخبگان مهار نشود، ممکن است ولایات دیگر نیز شاهد ترور و قتل های هدفمند شوند.

نهاد دهای امنیتی طالبان راعامل این کشتار ووقایع زجر دهنده می دانند که می خواهند با ناامن کردن کابل٬ حضور خود را در کابل و شهر های دیگر٬بزرگ نمایی کنند و برای خود بستر تبلیغات را مساعد کنند.

این که نهاد های امنیتی و مقام های ارشد حکومتی چه برداشت و چه تفسیری از این ترور ها دارند کارخودی شان است٬  مگرترور های هدفمند وادامۀ کشتارنخبگان برای مردم افغانستان به خصوص فعالان مدنی٬ آگاهان سیاسی و رسانه یی یک  نگرانی جدی است٬نهاد های حکومتی تاکنون سر نخ اصلی این زنجیر کشتارها را به دست نیآورده اند٬ مردم نهاد های امنیتی را در بررسی این گونه وقایع به حاشیه روی متهم می کنند که تلاش دارند٬ کم کاری شان را توجیه کنند٬ تحقیقات نهاد های حکومتی هم گرهی از این مشکل را باز نکرده است.

با کشته شدن یوسف رشید و ترورهای هدفمند دیگر٬شماری ازآگاهان سیاسی ٬خبرنگاران و فعالان مدنی نگران جان و مصوونیت خود اند٬ مطابق به قانون وحقوق شهروندی٬ دولت ونهاد های امنیتی مکلف به تامین امنیت شهروندان به خصوص فعالان مدنی٬ سیاسی و رسانه یی اند که دولت باید به نگرانی آنان بپردازد و نگرانی های آنان را مدنظر داشته باشد. 

دولت مسوولیت دارد که عوامل پشت پردۀ این ترورها و قتل‌ها را شناسایی کند و برای متوقف کردن این کشتار ها دست به کار شود. در حال حاضر کار کرد نهادهای امنیتی پر از خلا وبا کمبودی ها همراه است و طرح قابل اجرا را برای تامین امنیت آنانی که در محراق توجه گروه های تروریستی قرار دارند روی دست گیرند و جواب قناعت بخش برای مردم ارائه کنند. صائم    

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا