اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/ ۷  جدی/ باختر

قرار است دور تازۀ مذاکرات میان افغانان تا چند روز دیگر در دوحه از سرگرفته شود٬ مردم امید وار اند که هر دو طرف با یک نقشۀ روشن و طرح قابل قبول وارد این دور گفت وگو ها شوند.

مفسرآژانس باختر می نگارد؛ هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان ۲۴ قوس بعداز حدود سه ماه رایزنی و با مبادلۀ  آجندای پیشنهادی شان٬ گفت وگو های دوحه را تا ۱۶ جدی به تاخیر انداختند و غرض مشوره با رهبران شان آن شهر را ترک گفتند٬هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به کابل آمد و هیئت طالبان هم به پاکستان رفت.

هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در این مدت با رییس جمهوری٬رییس شورای عالی مصالحه ملی و سایر رهبران و سیاست ورزان کشور نشست های مشورتی کرده اند و دیروز هم در دومین نشست اعضای شورای عالی مصالحه حضوریافتند٬ همه این تلاش نشان دهندۀ آن است که دور دوم مذاکرات برای هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با اهمیت تروجدی تر از گذشته خواهد بودو با وضاحتی که هیئت از ملاقات با رهبری کشور کرده اند آنان دور جدید مذاکرات را در هماهنگی بیشتر و سهل تر از گذشته ادامه خواهند داد .

با آن که در هر نشست مشورتی با هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان بیشتر صدای صلح شنیده شده است مگر طالبان کمتر به این ندا پاسخ گفته اند٬ دومین نشست شورای عالی مصالحه نیزبا پیام صلح همراه بود٬مگر در این روز کابل گواه چهار رویداد تروریستی بود که تلفات و خساراتی  در پی داشت و با تقبیح و نکوهش مردم، سیاست ورزان داخلی و جامعۀ بین المللی همراه بود.

ادامۀ خشونت از سوی طالبان می رساند٬ که جنگ با تقبیح کردن نکوهش و سرزنش  ویا هم با تضرع  پایان نمی‌یابد٬ برای پایان‌دادن به جنگ و رسیدن به صلح باید برنامه و راهکار داشت  وبا یک  طرح واضح به میز مذاکره رفت٬ ادامۀ مذاکرات برای حل بحران چهل و یک سالۀ کشورحرف خوب است  و این نیاز است که باید برای حل بحران موجود دست به کار شد٬ مگر نمی توان صلح را با امتیاز دهی به دست آورد٬ در این جا مخاطب ما گروه طالبان است٬ که خشونت را کلید رسیدن به موفقیت و اهداف شان می دانند.

دولت با جناح اصلی مخالفان مسلح خود‹طالبان› وارد گفت وگو شده است٬ هدف از این گفت وگو ها خاتمه بخشیدن به یک منازعۀ طولانی در کشور است که جان بسیاری از انسانان را گرفته است و افغانستان را در مانده و فقیر نگهداشته است٬ از دید مردم افغانستان٬ مهار منازعه با مصالحه صورت می‌گیرد٬صلح و مصالحه توافقی است که با امتیاز دهی  و عدول هر دو طرف شکل می گیرد.

صلح همان گونه که ضرورت همگانی است٬ صلح سازی هم وظیفۀ همگانی است یعنی هر دو طرف باید برای اعمار آن تلاش کنند، منطق همزمانی جنگ و صلح که بیشتردر افکار طالبان حاکم است وضعیت را پیچیده می کند٬ این گروه در طول تقریباً یک سال که از امضای توافق صلح طالبان با امریکا سپری شده است  بیشتربا خشونت عمل کرده است در حالی که اولین گام برای صلح و حل یک منازعه آتش بس و قطع خشونت ها است.

امید که طالبان در دور تازۀ گفت وگو ها با رویکرد تازه و ملی وارد صحنه شوند و مذاکرات صلح  قطع جنگ و خشونت در کشوررا به ارمغان آورد.

طالبان فراموش نکنند که در حل منازعات کنونی در جهان٬ این عقل سلیم و منطق عدم خشونت است که راهگشای مشکلات می شود٬ و نباید با ادامۀ خشونت به هدف امتیاز طلبی٬ هویت متحجر خود را حفظ کرد٬ مردم از دو طرف مذاکره کننده در نشست بعدی دوحه انتظار زیادی دارند معلوم شود که کی در خط منافع مردم حرکت می کند. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا