اخبارTOPتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

 کابل/۱۰  جدی/ باختر

سال 2020 میلادی با همه دشواری هایش  پایان یافت و جهانیان با امید های نو به سال نو پا می گذارند.

مفسرآژانس باختر می نگارد؛ سال ۲۰۲۰ میلادی با تمام دشواری  هایی که داشت خاتمه یافت و سال جدید میلادی با آرزو ها و امید های نو شروع می شود.

با آن که سال ۲۰۲۱ با امید های زیادی همراه است مگر بدی ها و ناهنجاری  هایزیادی هم است که سال جدید از سال گذشته به ارث خواهد برد.

در سال گذشتۀ میلادی اصلی ترین مواردی که در سیاست و روابط جهانی اثر گذاشت بیماری همه گیر کرونا بود با آن که این ویروس واگیر کشور های جهان را در مقابله با یک تهدید مشترک با هم متحد کرد٬ مگر این ویروس در سال نو  همچنان یک تهدید برای جهان است و نیاز است که جهانیان همچنان اتحاد و هماهنگی شان را در برابر این مصبیت همگانی حفظ کنند.

با وجود آن که٬ کرونا جهان را در یک بخش باهم متحد کرد مگرسال 2020 در روابط بین الملل دشواری های خود را داشت٬ موجودیت کرونا از یک سو٬رقابت و تنش های ذات البینی از سوی دیگر٬ بحران عمیقی را در اقتصاد جهان ایجاد کرد که در سال جدید امید کمتربرای احیا و بهبود چنین دشواری اقتصادی در پیش رو است.

مشکل دیگری که سال جدید عیسوی از سال گذشته به ارث می گیرد٬ ادامۀ فعالیت های تروریستی٬ افراط گرایی٬ جاه طلبی های قومی٬ منازعه های سرحدی میان بعضی از کشورها٬ قاچاق مواد مخدر٬ ادامۀ مهاجرت های غیر قانونی… است که به عنوان چالش ها و تهدید ها فرا راه بشریت قرار دارد و چون گذشته پا برجاست.

از طرف دیگر جاه طلبی های قدرت های بزرگ به خصوص برنامه ها وتصامیم عجولانۀ ترامپ رییس جمهوری امریکا٬ شگاف عمیق را در روابط بین المللی ایجاد کرد٬ کاری که او کرد روابط شماری از کشور های عربی را با اسرائیل عادی کرد٬ ترامپ در اوج نارضایتی شماری از سیاست ورزان امریکایی ٬ نظامیان آن کشورو متحدان خارجی امریکا٬ صرف به خاطر این که بتواند در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود دستور خروج نظامیان امریکایی را از افغانستان٬عراق٬ سوریهو سومالیا صادر کرد و موضع نامتعادل در برابر کشور های اسلامی گرفت.

در سال گذشته ترامپ رییس جمهوری امریکا توانست با امضای توافقنامۀ صلح با طالبان٬ بهانه یی برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پیدا کند.

در کل برنامۀعجولانه و اقتدار خواهانۀ شماری از کشور های قدرتمند جهان در سال گذشته عیسوی٬ نظم جهانی را دگرگون کرد وجهان بازهم شاهد منازعاتی بود که بیشتر منافع همین قدرت را تمثیل می کرد٬ ادامۀ بحران در افغانستان٬ درگیری های سرحدی میان هند و پاکستان٬ ازدیاد تحریم ها علیه ایران٬ جنگ میان آذربایجان و ارمنستان٬ ادامۀ بحران داخلی در لیبیا و موضع گیری های جهانی در خصوص آن٬ ادامۀ بحران در فلسطین٬ ادامۀ بحران در روابط  ونیزویلا با کشورهای همسایه آن و امریکا٬ جنگ اقتصادی امریکا با چین٬ جنگ اقتصادی امریکا با روسیه… نمونه های تشدد و کشیدگی هایی است که در سال ۲۰۲۰ جهانیان شاهدآن بودند.

با آنهم انتخابات امریکا و پیروزی جوبایدن در این انتخابات و دور شدن ترامپ از صحنۀ سیاست در امریکا٬ یک تحول مثبت در جهان شناخته شده است که می تواند روابط شکنندۀ امریکا با بسیاری از کشور ها و اقدامات خود خواهانۀ رییس جمهوری امریکا را که برروابط جهانی اثر گذاشته است ، ترمیم کند.

سال ۲۰۲۱ در یک وضعیت ناهنجار آغاز خواهد شد٬ در این سال جهانیان به خصوص قدرت های بزرگ که ادعا دارند سیاست و عملکرد شان بر روابط جهانی اثر گذار است و به اصطلاح می توانند نظم جهانی را مدیریت کنند٬وظایف دشواری را درسال جدید٬ عهده دار اند برای آنان لازمی است که  برای بهبود اوضاع جهانی، ازحداکثر توانایی شان، در چارچوب سازمان های جهانی کار گیرند٬ یک سیاست و راهکارعملی و مسوولانه را دنبال کنند که به شکل گیری یک نظم جهانی که عادلانه ومنطقی باشد کمک کند که روابط کشور ها بر اساس منافع متقابل و نه براساس نظم جهانی یی که قدرت های بزرگ می خواهند شکل گیرد. صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا