اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/ ۱۷ جدی/ باختر

آلودگی هوا در کابل٬ مشکلی از مشکلات پایتخت نشینان است که با گذشت هر روز حادتر می شود مگر برای مهار آن کمتر کار شده است.

مفسرآژانس باختر می نگارد؛ مشکل آلودگی هوای کابل حاد تر از هر روز دیگر است٬ این مشکل در فصل سرما بیشتر می شود در حال حاضرکابل در زمرۀ آلوده ‌ترین پایتخت‌های جهان به شمارمی آید٬ پیامد های آلودگی هوا زشت تر از هر روز دیگراست٬زشت ترین پیامد آن افزایش بیماران طرق تنفسی٬ قلبی و امراض سرطانی است.

عوامل متعدد در شگل گیری و بزرگ شدن این مشکل وجود دارد٬ در گام اول٬استفادۀ بیش از حد مواد محروقاتی وسوخت است که معیاری تهیه نمی شود و معیاری هم استفاده نمی شود٬ فقر اقتصادی ٬ نبودامکانات٬ بهای بلند مواد سوخت پاک‹گاز و برق›بیشتر مردم را وا داشته است که بیشترین استفاده را از زغال سنگ کنند و خانواده های نادارتر٬ برای تسخین خانه های شان از مواد مضره چون پلاستیک٬تایر های کهنه٬ مبلایل  سوخته استفاده  می کنند ٬همچنان وسایط دود زا و فرسوده، واردات روغنیات و تیل بی کیفیت٬نبود ساحات سبز٬چریدن مواشی در زباله دانی ها و کوچه ها و جاده ها ٬ جاده‌های غیر معیاری، رشد وگسترش بی برنامه شهر کابل٬ رعایت نکردن فرهنگ شهرنشینی … عواملی است که باعث آلودگی هوای  شهر کابل و شهر های دیگر کشور شده  است.

نبود یک راهکار دقیق و درست و نبود یک مدیریت  کارا به این مشکل افزوده است٬ اداره هایی که باید برای مهار این مشکل کار کنند٬ یا برنامه های تقلیدی دارند و یا هم برنامه های شان با واقعیت و شرایط افغانستان سازگار نیست و در حالاتی هم توان اجرای برنامه و پلان شان را ندارند٬برخوردهای غیر مسلکی در ‌نهاد هایی که باید در راستای مبارزه با آلودگی هوا بسیج شوند باعث شده‌است٬ برای مهار این مشکل که خطرناک تر از هر معضل دیگردر کشور است کار مثمری انجام نشود.

مسوولان در امر مبارزه با آلودگی هوا بیشتر کلیشه یی حرف می زنند و گفته های خود را توجیه می کنند و کوشش می کنند که بار مسوولیت را به دوش مردم بگذارند٬ و یا واردات بی کیفیت تیل ٬ فرسوده بودن جاده ها و یا موارد دیگری را در گسترش این مشکل  بهانه بیاورند.

درست است که هر باشندۀ کابل  و شهر های دیگر کشور٬به گونه یی در شکل گیری و رشد این مشکل  سهم دارند مگر نهاد های دولتی که درچوکات  قوۀ اجرائیه یعنی حکومت ایجاد شده اند٬ صلاحیت های اجرایی دارند و می توانند از مسیر قانون ونهاد های دیگر منجمله نهاد های تنفیذ قانون ‹ پولیس و څارنوالی› اعمال قدرت کنند و عواملی که باعث آلودگی هوا شده است،برطرف کنند.

اگر به وضعیت محیط زیستی در کشور به خصوص کابل دقیق شویم نهاد هایی که مسوول رسیدگی به این معضل اند٬ بیشتر کار شان تبلیغ از طریق رسانه ها٬ برگزاری سمینارها و یا هم کارگاه های آموزشی بوده است و اگر کاری عملی شده است، کمتر بوده است  این که مسوولان  ادارۀ محیط زیست می گویند که  تنها ۲۹ درصد از موترها در شهر کابل معیاری است و می توانند گشت وگذار کند و یا هم به مشکلات جاده ها و بی کفیت بودن تیل و یا هم استفادۀ بی اندازه از زغال سنگ  در کابل اشاره می کنند٬ باید از کار کرد های خود هم بگویند که آنان برای رفع این گونه مشکلات چه کردند و این نارسایی را تا کجا تعقیب کردند٬ این نهاد ها باید چنان با هم هماهنگ شوند اگر موتری دود زایی را در کابل می بینند باید آن را متوقف کنند٬ اگر بلند منزلی به گونۀ غیر قانونی و غیر معیاری اعمار شده است و یا با استفاده از مواد محروقاتی غیرمعیاری باعث آلودگی هوا می شود باید خود دربرابر آن دست به کارشوند. فراموش نشود که ریاست جمهوری رسیدگی به معضل آلودگی هوا را به عهدۀ چند نهاد‹اداره محیط زیست ٬ شاروالی کابل ٬پولیس٬ څارنوالی٬ صحت عامه٬ ادارۀ نورم و ستندرد…› گذاشته است تا آنان در کار و عمل شان دچار سکتگی و مشکل نشوند و قاطع تر عمل کنند٬ که با تاسف این اداره ها در کارشان موفق نبوده اند زیرا هماهنگ نبوده اند در حالی که تلاش‌های جمعی و آگاهانه می‌تواند مشکل آلودگی هوا در کشور را حل کند.

نیاز است که این نهاد ها برای حل مشکل آلودگی هوا در کابل که حاد تر و خطرناکتر از هر مشکل دیگر است  برنامه‌های عملی منظمی را روی دست گیرند و به فکر نجات کابل  که خانۀ مشترک مردم افغانستان است از آلودگی هوا شوند هماهنگ و قاطع ودلسوزانه دست به کار شوند. صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا