اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره 

کابل/ ۱۸ جدی/ باختر

دوردوم گفت وگوهای صلح دوحه میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان٬ به روز شنبه هفتۀ آینده به گونۀ بنیادی آغاز می شود.

مفسرآژانس باختر می نگارد؛ دوردوم گفت وگو های دوحه در حالی از سر گرفته می شود که خشونت ها در کشورهمچنان ادامه دارد واز مردم افغانستان قربانی می گیرد٬ اعضای هیئت گفت وگو کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان گفته اند که اولیت آجندای آنان در این گفت وگو ها٬ آتش بس خواهد بود٬ با انفاذ‌ آتش بس فرصت برای کاهش خشونت مساعد خواهد شد.

توقع عمومی هم همین است که طرف‌های مذاکره کننده در اولین اقدام روی آتش بس و کاهش خشونت‌ها به توافق برسند و این می تواند آغاز اعتماد سازی و تسریع روند گفت وگو ها نیز باشد. در حالی که تاکنون نشانه‌ یی از نیت طالبان برای کاهش  خشونت‌ها و اعلام آتش بس به چشم نمی خورد و این گروه از دید و تعبیر خود شان مسایل دیگر منجمله نهایی شدن روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان و ساختار نظام آینده را اولویت می دانند.

مهمترین دیدگاه اختلافی در میان دو هیئت هم٬ مسئلۀ آتش بس و کاهش خشونت است٬ هیئت دولتی این دو موضوع را در صدر آجندای خود جا داده است و طالبان در آخر آجندای شان.

  تفاوت دیدگاه٬ می رساند که دوردوم مذاکرات هم آسان نخواهد بود و انتظار پیشرفت سریع را نباید داشت٬ با آنهم نباید نسبت ۤبه آینده بد بین بود٬تعهد دو طرف به ادامۀ مذاکرات تا رسیدن به توافق جامع صلح٬ یک تعهد امید وار کننده است  که باید برای تقویت و عملی شدن آن برنامه ریزی کرد٬ فقط آتش بس وقطع خشونت است که می تواند این تعهد را تقویت کند.

پیشنهاد هیئت دولت به طالبان، آتش‌بس جامع است که با خواست مردم و جامعۀ جهانی همخوانی دارد و اگر هر دو طرف به آن دست یابند این یک موفقیت بزرگ برای هر دو جانب است زیرا هر دو طرف خود را حامی منافع مردم معرفی می کنند  وبا انفاذ آتش بس منافع مردم تامین می شود.

مگرشماری باوردارند که طالبان در مذاکرات دوحه بیشتر به فکر وقت کشی اند٬ آنان در گام نخست منتظر اند که جوبایدن با وارد شدن به قصر سفید٬ تا کدام اندازه به توافق صلح امریکا با طالبان پا بند است٬ در کنارآن٬ طالبان تا کنون به هدف دیگر شان که رفع تحریم ها علیۀ رهبران شان است دست نیافته اند٬ در حالی که جامعۀ جهانی با رفع تحریم های بین المللی  علیه رهبران طالبان مخالف اند٬ ادامۀ خشونت و پیوند استمراری این گروه با القاعده٬ دلیل مخالفت جامعۀ جهانی با رفع تحریم ها است وموضع گیری اتحادیۀ اروپا این مسئله را وضاحت بخشیده است و چنین یک موضع گیری طالبان را در وضعیت بدی قرار داده است  در بعد داخلی٬ رهبران طالبان نگران اند که قبولی آتش بس٬ باعث ترک صحنۀ جنگ از سوی افراد آنان خواهد شد وبه این خاطر تلاش دارند که قبل ار آتش بس ٬ وحدت نظررا در میان خود به میان آورند وآن را تقویت کنند.

مسئله دیگری که می تواند روند گفت وگوها را متاثر کند٬ زمزمۀ ایجاد حکومت موقت در افغانستان است٬ طالبان قبل از انفاذ آتش بس٬ برتجدید ساختار دولت تاکید دارند٬دیدگاه و برنامه یی که دولت افغانستان نسبت ۤبه آن هشدار داده است.

 از دید دولت افغانستان«طرح ادارۀ موقت یک تصور ساده لوحانه است که به منظور کنار گذاشتن همه نظام و نظم حقوقی هر سه قوای دولت مدنظر گرفته شده است و به این ترتیب روند دولت سازی باید از نو آغاز شود»

از دید مقام های ارشد دولت ٬تداوم نظام و حفظ آن برای همه یک ضرورت است و ادعای لغو قانون اساسی ضد منافع ملی و بی‌ثباتی کشور است .

دولت معتقد است که جمهوریت ظرفیت و توان جذب همگانی دارد در حالی ساختار های دیگر٬ شبه به ‹امارت اسلامی› تنگ وتک گرایانه بوده می تواند.

واقعیت این است که مذاکرات دوحه در فضای مملو از امید٬ پیچیدگی و مشکلات خود را دارد مگر یک مسئله برای دو طرف باید قابل درک باشد که مردم از جنگ  خسته اند و انتظاریک صلح عادلانه  را می کشند٬ چه خوب است که در دید ملی به خواست مردم که انسانی و اسلامی است، پاسخ مثبت داد. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا