اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره 

کابل/۱۸جدی/ باختر

امریکاییان چهارشنبه‹۶ جنوری› را روز سیاه و شرم آور برای کشور خود می دانند، در این روز بر گانگرس امریکا که نماد دمودکراسی امریکا است حمله شد.

مفسر آژانس باختر می نگارد؛ روز چهارشنبه ‹۶ جنوری› صدها تن از هوا داران دونالدترامپ رییس جمهوری امریکا بعد از آن که کانگرس نتیجۀ انتخابات را به نفع جوبایدن مورد تائید قرار داد بر ساختمان کانگرس امریکا حمله کردند، حمله بعداز آن صورت گرفت که هواداران خشمگین ترامپ به فراخوان او برای اجتماع بزرگ در واشنگتن، لبیک گفتند و از سخنان تنش آمیز ترامپ برای شورش و آشوب، الهام گرفتند و با حمله بر ساختمان کانگرس تلاش کردند که از این نهادملی امریکا که امریکاییان آن را نماد دموکراسی کشورشان می دانند، انتقام بگیرند، دیدگاه معترضان این است که در انتخابات تقلب شده است و نتیجۀ انتخابات به سود رقیب ترامپ، ‹جوبایدن› اعلام شده است.

عکس العمل طرفدران ترامپ چنان احساساتی و قانون شکن بود که نشان می داد امریکا به دورۀ قرون وسطی برگشته است، آنان موانع امنیتی را شکستند و وارد تالارکانگرس شدند، در این گیر و دار چهار نفر کشته شدند.

برای امریکاییان حمله برکانگرس آن کشور و آنهم به این شیوه، یک رویداد باور نکردنی است، آنان کشور شان را حامی دموکراسی وحامی حقوق بشری در جهان می دانند، مگر با این عملکرد هواخواهان ترامپ دیگر نمی توانند بگویند حامی دموکراسی در جهان اند، زیرا با برنامه، لجاجت و گفتار و عمل ناپسند ترامپ، دموکراسی در امریکا خفه شد، آنان شش جنوری را روز سیاه  در تاریخ کشور شان دانستند و حتا می گویند که شرمندۀ این رویداد اند 

حتا سیاستمداران امریکایی یی که تا آخر با ترامپ بودند گفتند که حالا شرمنده و سر افگنده اند ،از جمله لیندزی گراهام؛ سناتور جمهوری خواه که چهار سال از گفتار وبرنامه های افراطی  ترامپ همواره  حمایت کرده بود بعد از حادثۀ اخیر در کانگرس گفت «حمایت از ترامپ» دیگربس است.

ترامپ با حضور چهارسالۀ خود در قصر سفید، به ارزش های زیادی در امریکا ضربه زد، ارزش هایی که قبل از او چهل و چهار رییس جمهوری دیگر امریکا آن را برای مردم شان به ارمغان آورده بودند، در زمان ترامپ روابط امریکا با نزدیکترین همکاران و هم پیمانان آن کشور تیره شد، رشد اقتصادی امریکا به پائین ترین سطح آن سقوط کرد و در کل نظم جهانی را برهم زد و فضای رقابت و موضع گیری های ناهنجار را به میان آورد.

او هیچ وقت تعریفی از دموکراسی نداشت،  همانگونه یی که برخلاف سیاست ورزان امریکایی که در دوره معاصر آن کشور از قانون و دموکراسی حمایت کردند و همه نتایج انتخابات و رویداد های دیگر سیاسی را در کشور شان پذیرفتند او نه تنها برخلاف چهل و چهار رییس جمهوری پیشین امریکا از قانون عدول کرد و نتیجۀ انتخابات را نادیده گرفت، تا سرحدی پیش رفت که برای هواداران خود انگیزه داد که بر دمودکراسی و مردم سالاری در امریکا حمله کنند.

کارکرد ترامپ تنها در جغرافیای امریکا محدود نبوده است، او در جای های دیگر هم تلاش کرده است که دموکراسی را نابود کند، از جمله افغانستان.

مردم افغانستان در حمایت بزرگ جهانی منجمله مردم امریکا در نوزده سال گذشته به موفقیت هایی دست یافتند، دموکراسی را در قالب قانون، چند انتخابات ریاست جمهوری، آزادی فکر و اندیشه، آزادی های مدنی، رسیدن زنان به حقوق شان در سیاست، اقتصاد و فرهنگ، رشد نظام آموزشی … تجربه کردند و به دستآورد هایی رسیدند که آن را جز ارزش‌ های زندگی می دانند، ارزش ها ودستآورد هایی که در مشارکت جامعۀ جهانی به دست آمده است، مگر ترامپ به خاطر آن که در مبارزات انتخاباتی خود دستآویز داشته باشد  موقف خود را در قصر سفید حفظ کند، مسالۀ افغانستان وخروج عساکر آن کشوراز افغانستان را ابزار کرد و با نادیده گرفتن تمامی ارزش های دموکراتیک در افغانستان که حاصل رنج افغانان و دوستان بین المللی آنان منجمله مردم امریکا بود با طالبان که هنوز ازخشونت دست نکشیده اند، توافق نامۀ صلح را امضا کرد و برای نابودی دموکراسی در افغانستان با تحجر و افراطیت پیمان بست.

او در برابر کشور های دیگر هم جفا های زیادی را روا داشت  باتحمیل رژیم فاشیست و صهیونست اسرائیل بر شماری از کشور های عربی، حمایت از دموکراسی و ایجاد یک دولت مستقل فلسطین را محدود کرد این کار جزاز تلاش های ترامپ برای نابودی آزادی و دموکراسی در کشور های دیگر است .

 خود خواهی ها و خود کامگی های ترامپ بهای سنگینی برای مردم امریکا و کشور های دیگر داشته است که نباید عملکرد پر از تحجر او را نا دیده گرفت.  تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا