اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/ ۲۰  جدی/ باختر

ایجاد ادارۀ موقت یک اندیشۀ نابرابر با وضعیت کنونی در افغانستان است که با هدف عقده گشایی در برابر نظام موجود و در نهایت برای فروپاشی آن مدنظر است.

مفسرآژانس باختر می نگارد؛ با آغار دور دوم مذاکرات صلح در دوحه زمزمۀ ایجاد ادارۀ موقت هم بالا گرفته است و این دیدگاه و اندیشه بیشتر از سوی آنانی مطرح می شود که بیشتر با دید منفعت طلبانه در صحنۀ سیاسی کشور حضور دارند و یا هم از گرفتن امتیازاتی که  سال ها بر آن تکیه داشتند ،محروم شده اند.

در شرایطی که دور نمای مذاکرات صلح معلوم نیست  پیشکش کردن ایده و یا اندیشۀ ایجاد ادارۀ موقت حرف ناثواب است  در حالی که مسایلی به مراتب حاد تروجود داردکه بایددر نشست دوحه مورد بحث قرار گیرد.

ایجاد ادارۀ موقت را بیشتر آنانی زمزمه می کنند که مشکلات معین با نظام موجود دارند  و بیشتر کسانی آن را شعار می دهند که در گذشته در ایجاد همچو اداره دخیل بوده اند مگر هیچگاهی با هم کنار نیآمدند و حالا هم یک دست نیستند٬نه تنها که رقیبان سیاسی اند بل رقیبان نظامی هم اند و برتری جویی شان را در برابریک دیگر از یاد نبرده اند.

بعد از پیروزی مجاهدین در افغانستان و با آغاز جنگ های تنظیمی در کشور٬ بار بار اداره های موقت در کشور ایجاد شد مگر هیچگاه دوام نیآورد٬ایجاد ادارۀ موقت تکرار یک تجربۀ ناکام است مگر این مسئله واضح است آنانی که اندیشه و ایدۀ حکومت موقت را مطرح می کنند٬ مطابق به وضعیت جاری حرف نمی رنند بل می خواهند که از نظام موجود عقده گشایی کنند و یا بهتر بگویم به فکر باجگیری از نظام اند٬ در حالی که خود تجربه از حضور در اداره های موقت داشته اند و خوب می دانند که ادارۀ موقت نسخۀ حل بحران موجود نیست.

همه می دانیم که وضعیت فعلی کشور مطلوب خاطر هیچکسی نیست٬ ناامنی ٬جنگ٬ ترور٬ انفجار٬ انتحار٬ انواع جرایم جنایی فقر و فساد واقعیت های تلخ روزگار ما است٫ در چنین یک شرایط٬ اداره یی که تعریف موقت داشته باشد و عمر کوتاه٬ سه ماه و یا شش ماه داشته باشد٬می تواند اوضاع را مدیریت کند یا یک تشکیلات منظم دولتی؟

پاسخ روشن است که تنها یک ادارۀ کارا می تواند با چالش های موجود مقابله کند٬ پس آنانی که با نظام عقده دارند و یا هم می خواهند با پیشرفت های موجود برای خود بستر سازی کنند در پی فروپاشی نظام جمهوریت اند٬ آنان برای مقاصد خود هر کاری می کنند و در رسیدن به این مقاصد٬ هیچ ارزشی برای آنان ارزش ندارد.

بهتر است که از گذشته های تلخ٬ تجربه های شیرین بگیریم وبرای منافع سیاسی و اقتصادی خود٬ به فکر فروپاشی بزرگترین دستآورد مردم که جمهوریت است، نباشیم. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا