اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/ ۵  دلو / باختر

رییس جمهوری جدید امریکا٬ ماموریت زلمی خلیل زاد٬نمایندۀ ویژۀ وزارت خارجۀ آن کشور در امور صلح افغانستان را تمدید کرد.

مفسر آژانس باختر می نگارد؛ با ورود جوبایدن به قصر سفید٬ رییس جمهوری جدید امریکا در اولین روزهای کاری اش در کنار آن که  پانزده فرمان دونالد ترامپ رییس جمهوری پیشین امریکا را باطل کرد و به این ترتیب نشان داد که ترامپ رییس جمهوری شایسته برای امریکاییان نبود٬ نامزد وزارت خارجۀ امریکا هم از بازنگری توافق صلح میان امریکا و طالبان که در زمان ترامپ امضا  شده بود، خبر داد.

 خبر بازنگری توافق نامۀ صلح با طالبان٬ برای این گروه یک خبر نگران کننده وبرای متحدین امریکا در کابل ٬اروپا و ناتو یک خبر امیدوار کننده بود.

 مگر مسئله یی  که می تواند٬ تعهد امریکا به بررسی دوبارۀ توافق نامۀ صلح میان امریکا و طالبان را زیر سوال برد ابقای خلیل زاد در ماموریتش به عنوان نمایندۀ ویژۀ وزارت خارجۀ امریکا ،در امور صلح افغانستان است .

این دیپلمات با تجربۀ امریکایی افغان تبار توانست که طالبان را دو باره به سوی امریکا بازگرداند و با امضای توافق نامۀ صلح با این گروهی که امریکا سال ها تروریست بودن آنان را شهادت داد٬ زمینه را برای خروج نیروهای امریکا یی در یک جدول زمانی از افغانستان مساعد کرد٬ مگرکار کرد خلیل زاد در میان حلقه های سیاسی افغانستان٬ و کشور های دیگری که متحد امریکا در جنگ افغانستان بودند با شک و تردید هایی دنبال شده است .

یکی از ایراد ها بر خلیل زاد٬ این است که او نتوانسته است واقعیت های افغانستان را تشریح کند و این سبب شد که طالبان در میز مذاکره برد زیادی داشته باشند و امتیاز زیادی بگیرند.

حرف هایزیادی وجود دارد که خلیل زاد در طول ماه ها مذاکره با طالبان٬ بیشتر با این گروه بحث های پنهانی کرده است در حالی که افکارعمومی در افغانستان٬ نسبت به مذاکرات پشت پرده میان امریکا و طالبان که خلیل زاد مدیریت کرد، نگاه منفی دارند .

رسانه های امریکایی و منابع دیگر بار ها گفته اند٬ توافق نامۀ امریکا با طالبان ضمایم  مخفی هم دارد٬ در حالی که از دید مردم٬مسایلی که در خفا روی آن بحث شده باشد و توافق شده باشد٬ معنای آن جز معاملۀ پنهانی چیزی دیگری بوده نمی تواند و این برای مردم افغانستان که قربانی اصلی جنگ در افغانستان اند نه تنها که قابل قبول نیست بل حساسیت برانگیز نیز است.

قضایای افغانستان پیچیده است و ابقای خلیل زاد  در ماموریتش هم کدام تحول تلقی شده نمی تواند اما مهم این است که او در پی کارگیری راهکار بهتر و معقول تر باشد و روش بهتری را در روند صلح افغانستان در پیش گیرد که این روند جان تازه گیرد و بیشتر مردم شمول شود.

او باید برای مردم افغانستان که صاحب حال و آیندۀ کشور شان استند اطمینان دهد که در مورد صلح افغانستان٬ پنهان کاری وجود نداشته است و بعد از این هم چیزی از مردم این کشور پنهان نمی شود.

خلیل زاد باید به عنوان یک دیپلمات کار کشته چنان کار کند که طالبان از تفکر انحصاری شان بیرون آورده شوند٬ در حالی که در طول ماه ها مذاکره با این گروه٬ اندیشۀ انحصار طلبانۀ طالبان از سوی امریکا با خونسردی تحمل شده است.

امریکا مسوولیت های اخلاقی زیادی درقبال افغانستان دارد  که باید انجام دهد و آن را در یک دیپلماسی معقول و سازنده دنبال کند و به منازعۀ درازمدت درافغانستان نقطه پایان بگذارد.

در حالی با امتیاز دهی و هویت بخشی به طالبان٬ روندصلح درافغانستان همچنان مبهم ٬پیچیده و نامشخص است.

در چنین یک وضعیت خلیل زاد با ماموریت دشواری مواجه است و راه حل٬  تنها کمک کردن با افغانان در شکل گیری یک اجماع ملی است ٬ شکل دهی به یک اجماع منطقه یی و فرا منطقه یی نیز یک نیاز است که ادارۀ جدید امریکا باید  آن متوجه باشد .

برای نجات افغانستان ادامۀ جمهوریت، دموکراسی و آزادی‌های انسانی یک امر حتمی است ٬ خلیل زاد را که معمار صلح امریکا- طالبان نامیده می شو.د  باید به طالبان بفهماند که محور صلح٬ منافع ملی افغانان است وغیر از منافع  هیچ جناحی نمی تواند محور روند صلح باشد و خواست های سفارشی و فرمایشی داشته باشند. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا