اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/ ۶  دلو /باختر

ناامنی در کابل یک معضل جدی است٬ نیاز است که علل و عوامل این معضل که با گذشت هر روز پهن تر می شود بررسی و تفسیر شود و برای مهار آن٬ راهکارهای اساسی تر سنجیده شود.

مفسرآژانس باختر می نگارد؛اوضاع امنیتی در کابل قناعت بخش نیست٬ بل نگران کننده است٬ باشندگان این شهر هر روز گواه یک و یا چند حادثه ضد امنیت در شهر شان استند٬ معضل ناامنی در کابل در یکی  دو سال اخیر٬ به خصوص بعد از آن که امریکا وارد بحث صلح با طالبان شد بیشتر شده است٬ باور ها براین است که گروه های هراس افگن کابل را به دلایل گونه گون٬ به خصوص به عنوان یک منبع تبلیغاتی برای فعالیت های تخریبی خود انتخاب کرده اند

سه ماه قبل از امروز بعد از آن که٬ وضعیت امنیتی  در کابل با  ازدیاد٬ وقایع جنایی و تروریستی٬ نگران کننده نه٬ بل وخیم شد معاون اول ریاست جمهوری امور نظارت بر فعالیت های نهاد های امنیتی و کشفی پایتخت را به دست گرفت و با ابتکار نشست صبحانۀ امنیتی که به جلسه های شش و نیم معروف شد در تلاش است که امور امنیتی و دفاعی کابل را هماهنگ  کند و آن را انسجام بخشد٬ با این هم٬ امنیت درکابل همچنان متزلزل است و نگرانی های مردم هم بر قوتش باقی مانده است٬ در جریان نود روز گذشته٬ تنها کابل ۴ دلو گواه کدام حادثه تروریستی نبود در ۸۹ روز گذشته حوادث زیاد ضد امنیت «خرد و بزرگ» در پایتخت رخ داده است.

ازدیاد وقایع تروریستی و این که جلسه های امنیتی چقدر موثر است٬ پای رییس جمهوری کشور را نیز به جلسۀ صبحانۀ امنیتی کشاند٬ محمد اشرف غنی صبح دیروز در این جلسه شرکت کرد٬ او با آن که پیشرفت های کار نهاد های امنیتی و کشفی را در امر تامین امنیت در کابل ستود مگر تاکید کرد« ما می‌خواهیم پایتخت امن ترین محل باشد.»

آنچه برای مسوولان نظام به خصوص آنانی که مسوولیت تامین امنیت  و امور کشفی را به عهده دارند لازمی است که به علل و عوامل ناامنی ها در کابل بیشتر دقیق شوند و بر آن  تمرکز کنند.

جلسۀ شش ونیم توانسته است که برای باند های جنایتکار و گروه های هراس افگن٬ ترس و دلهره ایجاد کند مگر به معضل ناامنی پایان نبخشیده است .

از دید مردم٬ در کنار آن که هراس افگنان بر پایتخت تمرکز بیشتر دارند و باند های تباه کار جنایی هم به فکر تاراج مردم اند ٬نارسایی های دیگری هم است که عامل رشد ناامنی و فعالیت های ضد امنیت در این شهر شده است .

هراس افگنان  با اهداف معین در پی گسترش ناامنی دراین شهر اند  وناامن کردن کابل از چند لحاظ٬ برای آنان مطرح است.

کابل پایتخت است در این شهر دولت تمثیل اقتدار می کند٬ هراس افگنان به این فکر اند که با گسترش ناامنی از اقتدار دولت می کاهند بل خود را مطرح می کنند و به اصطلاح نشان می دهند که توان تحرک و عمل را در بطن اقتدار دولت دارند٬ در کنار آن٬ با ناامن کردن کابل٬  برای خود فرصت های تبلیغاتی مساعد می کنند٬ و با ادامۀ روش های ضد امنیت٬ به این فکر اند که می توانند اسباب ناراضایتی مردم را دربرابر نظام به بار آورند٬ گروه های هراس افگن٬ کابل را منبع برای جنگ روانی وتبلیغاتی شان یافته اند که نباید از این تکتیک و شیوۀ کار مخربانۀ هراس افگنان غافل شد .

مسئلۀ دیگری که می تواند مانع کار مسلکی٬ رسالتمند و هدفمندانه نهاد های امنیتی٬ کشفی٬ عدلی و دستگاۀ قضایی شود٬ دید سیاسی شماری از مسوولان نظام و سیاست ورزان نسبت به این نهاد ها است و تا زمانی که مقام ها٬ زورمندان٬ قانون شکنان٬ سیاست ورزان… به این نهاد ها دسترسی داشته باشد٬ خواست فرمایشی و سفارشی داشته باشند مشکل است که از بهبود کار در این نهاد ها سخن گفت و ۤبه آینده امید وار بود .

 در کنارآن٬ باید به نا رسایی ها و خلا ها در دستگاه های امنیتی و کشفی توجه شود وبیشتر به مسلکی شدن و رهایی آنان از وابستگی های متعدد، کار شود٬ اخباری وجود دارد که قطعات وسایلی که از آنها در حمله های انتحاری و تروریستی کار گرفته می شود بیشتر ار بیرون کشور وارد می شود و در داخل بسته بندی می شود که نمونۀ آن٬ گرفتاری یک میخانیک موتراز ساحه شاۀ شهید است که در ساخت و ساز ماین های مقناطیسی مهارت داشت٬ چرا نهاد های کشفی در کشف چنین مکان ها کوتاه آمده اند؟

پس جلسه های شش و نیم باید فراتر از یک جلسه باشد٬ هماهنگ کنندۀ امور امنیتی٬ منسجم کنندۀ نهاد های مسوول٬ نظارت کننده از کار کرد نهاد های عدلی و دستگاه قضایی باشد.

این گفته های رییس جمهوری کشور درجلسۀ امنیتی دیروز که می گوید«قانون طبقه را نمی‌شناسد باید بالای همه تطبیق شود.» راه  مبارزه با مفسدین٬ استفاده جویان و قانون شکنان را ساده تر کرده است به شرط آن که این گفته ها دنبال شود و جنبۀ عملی به خود گیرد.

همچنان برای امنیت بهتر در کابل این دستور رییس جمهوری که می گوید «امنیت درکابل پیشرفت کرده است اما بسنده نیست ٬دید بزرگ و استراتیژیک ریاست امنیت ملی کابل باید ترتیب شود.» با دقت و مسوولانه دنبال شود.

همچنان این گفته های رییس جمهوری که تاکید کرده است «یکی از حلقات گسسته در مبارزه با فساد ضعف در نهاد مبارزه با جرایم سنگین است. به این اداره صلاحیت داده می‌شود که افراد آمده با سلیقه وواسطه را دور کند و تمام کادرهای تعلیم دیدۀ آن‌را که در گذشته به ناحق برطرف شده‌اند برگرداند.» راه تطبیق را پیدا کند و نهاد های عدلی و دستگاۀ قضایی به گونه یی عیار شوندکه دیگر گردش دوسیه‌ها برای ابد در دفاتر این نهاد ها وجود نداشته باشد و مطابق هدایت رییس جمهوری « باید هر دوسیه‌ یک طلوع و یک غروب داشته باشد.»

در این صورت می توان گفت که ما برای تامین امنیت در کابل با راهکار عمل کرده ایم و جلسه های  امنیتی ما تشریفاتی نیست.  صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا