جهان

تجلیل از چهلمین سا لگرد انقلاب اسلامی در ایران

تهران – منا بع خبری بین المللی  -22 دلو – باختر
مردم ایران با برگزاری راه پیما یی ها در تهران ودیگر شهر های ایران امروز  از پیروزی  چهلمین سا لگرد  انقلاب اسلامی  تجلیل کردند.
این راه پیما یی ها  امروز صبح آغاز شد و راه پیما یان در تهران  با سر دادن شعار ها  از مسیرهای تعیین شده  وارد میدان آزادی شدند .
به گزارش  منابع خبری،  نیرو های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را کت های مختلف النوع  از جمله راکت قدر ، قیام و ذوا لفقار  که به ترتیب بین 2000 تا 800 کیلو متر برد دارد در مسیر راه پیما یی در تهران به نمایش گذاشت. 
درین مراسم حسن رو حا نی ، رییس جمهور ایران نیز حضور یافت و در اجتماع بزرگ در میدان آزادی تهران گفت که آرمانهای انقلاب  همچنان بر جا است و ما نخواهم گذاشت امریکا پیروز شود .
رییس جمهور ایران افزود که  " ما برای ساختن انواع را کت ها ی   ضد زره و  انواع را کت های دافع هوا  و انواع را کت های زمین به زمین و بحر به بحر  و انواع راکت های هوا به هوا  از کسی اجازه نگرفته و نخواهیم گرفت و با قدرت راه مان را  ادامه میدهیم ."
حسن رو حا نی در یک قسمت دیگر بیا نیه خود گفت که  بدون ایران هیچ طرحی در منطقه قا بل اجرا نخوا هد بود .
طبق یک خبر دیگر برای پو شش خبری مراسم امروز  سالگرد انقلاب اسلامی ایران در پا یتخت وسایر شهر های آنکشور 6500 خبرنگار ایرانی و خارجی شرکت کرده بودند.    آشنا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا