سیاست

تدویرسیمینار

سیمینار پیرامون قانون کار و سایر اسناد تقنینی مرتبط به کار امروز در وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین دایر گردید.

به اساس معلومات ریاست نشرات آن وزارت به آژانس اطلاعاتی باختر، درین سیمینار هجده تن ازکارمندان ریاست های تفتیش کار- حقوق و قانون کار، بهبود شرایط کار و منابع بشری آن وزارت شرکت نموده بودند. هد ف این  سیمینار آگاهی دهی از قانون کار وسایر قوانین مرتبط به کار، مقرره امور ذاتی آنها، مقرره امتیاز های منطقوی اقلیمی، مقرره کارکنان روز مزد میباشد.

به گفته مسوولان نشرات وزارت کار واموراجتماعی، کار این سیمیارتااخیر ماه قوس ادامه خواهد یافت.

خیر محمد نیرو سرپرست معینیت امور  کار ورئیس قوای بشری و کاریابی هنگام افتتاح کار سیمینار پیرامون اهمیت تدویر همچو سیمینار ها صحبت کرد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا