فرهنگ

تفاهمنامه امضا شد

کابل 5 دلو باختر

باحضورداشت دوکتور سیدمخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ   تفاهمنامه جذب پنجصد تن جوان با تخفیف سی فیصد بین معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و موسسه تحصیلات عالی امیر علی شیرنوایی امروز امضاشد.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر،  این  تفاهمنامه را تیمورشاه اسحق زی معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و قاضی عبد البصیر خدنگ رئیس موسسه تحصیلات عالی امیر علی شیرنوایی امضا کردند.

به اساس آن موسسه  تحصیلات عالی امیرعلی شیرنوایی پنجصد تن از جوانان ولایت جوزجان را با تحفیف سی فیصد و ده تن جوان را به طور رایگان در پوهنحی های انجنیری، اقتصاد، کمپیوتر ساینس وحقوق جذب مینماید.

دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ قبل از امضای  این تفاهمنامه گفت، جای خوشی است که از طریق معینیت امور جوانان این وزارت زمینه تحصیل به آنعده از جوانان ما در ولایات  با تخفیف  های  قابل ملاحظه موسسات تحصیلات عالی خصوصی فراهم میگردد.

دوکتور رهین ابرازامید واری نمود که سایرموسسات تحصیلات عالی در سایر ولایات مانند موسسه تحصیلات عالی امیرعلی شیرنوایی زمینه تحصیل جوانان را مهیا سازند.

به گفته اسحق زی معین امور جوانان طی سال روان حدود بیست و دوهزار و پنجصد تن جوان اعم از دختر و پسر در مرکز ولایت با تحفیف بین سی الی چهل فیصد در موسسات تحصیلات عالی خصوصی راه پیدا میکنند.

به گفته وی در سال گذشته حدود بیست  و چهار هزار جوان از طریق این معینیت در موسسات تحصیلات عالی خصوصی مرکز جذب گردیده بودند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا