اخبارفرهنگTOP

تفاهمنامۀ استحکام بخش ساختاری منار مجتمع مصلی هرات، به امضاء رسید

کابل/1 دلو/باختر

 در حضورداشت داکتر فضل محمود فضلی رییس عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و شماری از اعضای کابینه، تفاهمنامۀ استحکام بخش ساختاری منار مجتمع مصلی هرات را امروز محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و شهرزاده هیرجی نمایندۀ آغاخان امضا کردند.

 ابتدا داکتر فضل محمود فضلی رییس عمومی ادارۀ امور در صحبت هایش در این مراسم، گفت: امروز خوشبختانه تفاهمنامۀ استحکام بخش ساختاری منار مجتمع مصلی هرات میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و بنیاد انکشافی آغاخان به امضا می رسد که من به نمایندگی از رییس جمهوری و حکومت اسلامی افغانستان از بنیاد انکشافی آغاخان تشکر می کنم.

 رییس عمومی ادارۀ امور گفت که کمک های تخنیکی بنیاد انکشافی آغاخان با حکومت افغانستان در بخش  حفاظت از آبدات تاریخی و احیای آن، از نگاه کمی و کیفی پر ارزش و قابل لمس است. این بنیاد تمام معیارهای بین المللی و ارزش حفظ تاریخی را در احیای آثار فرهنگی و تاریخی مدنظر می گیرد.

داکتر فضلی گفت : منارهای مصلی هرات، نمایانگر تاریخ و تمدن عظیم تیموریان است که سبک معماری اسلامی را به جهانیان نشان می دهد. این دورۀ زرین صدراعظمی همانند امیر علی شیر نوایی و ملکه یی مانند گوهرشاد بیگم داشت. میراث غنی آن دوره، بخش مهم تاریخی و فرهنگ ماست.

 سپس خانم شهرزاده هیرجی سفیر آغاخان در افغانستان در صحبت هایش، گفت که شبکه انکشافی آغاخان از سال ۲۰۰۴ در هرات فعالیت دارد و حکومت افغانستان را در راستای احیای آبدات تاریخی به شمول قلعۀ اختیارالدین ارگ هرات، مقبرۀ خواجه عبدالله انصاری و مجتمع مارکیت چهارسوق همکاری می کند. همچنان تلاش دارد که شهر کهنه هرات و ساحات مصلی را در لیست آزمایشی میراث های فرهنگی جهان بگنجاند.

او افزود: بنیاد فرهنگی آغا خان تا اکنون ۱۴۰ تا ۱۵۰ ساحات باستانی را در افغانستان احیا کرده است و در حال حاضر سهم خویش را در زمینه بازسازی منار پنجم مصلای هرات ایفا می کند که تعهد قوی ما را در راستای حفاظت از میراث های فرهنگی افغانستان نشان می دهد.

 محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مراسم، با تشکر از توجۀ رییس جمهوری به آبدات تاریخی کشور، گفت که در شش سال گذشته به تعداد ۱۶۲ آبدۀ تاریخی احیا شده است و در این زمینه به آگاهی بیشتر، کارزار و بسیج عمومی نیاز است.  وی افزود که در اثر بحران چهل سال گذشته که قاچاق آثار تاریخی به یک شغل مبدل شده است، وزارت اطلاعات و فرهنگ در تلاش جلوگیری از این شغل سیاه است.

 وی گفت که بنابر هدایت رییس جمهوری، سروی و کار بالای تمام بالاحصارها و آثار تاریخی به ویژه آن عده آثاری که در معرض خطر مواجه است، آغاز می شود.

وی افزود : حفاظت از مصلی پنجم هرات و سایر آثار تاریخی و تمدنی، مسوولیت و وجیبۀ ماست.

 بعدکبیر عیسی خیل مشاور ارشد و رییس واحد حقوقی ریاست جمهوری صحبت کرد و گفت که آبدات تاریخی و میراث های فرهنگی، تاریخ و تمدن یک کشور را نشان می دهد و پیام های صلح و آشتی را به نسل های آینده منتقل می کند.

وی افزود که به زعامت رییس جمهوری کشور، تلاش های زیادی در زمینۀ حفاظت از میراث های فرهنگی و احیای آن، صورت گرفته است و این امر در اولویت حکومت قرار دارد.

 عیسی خیل از بنیاد فرهنگی آغاخان به خاطر سهم مهم این نهاد در استحکام منار پنجم مصلی هرات و حمایتاش از برنامه های فرهنگی حکومت افغانستان و همچنان از تلاش های ادارۀ یونسکو، قدردانی کرد.#ماری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا