اخبارآموزش

تفویض جایزه به برندگان مسابقۀ کتابخوانی و مقاله نویسی برای محیط زیست

کابل/ 19قوس/ باختر

ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست به سی تن برندگان نخستین مسابقۀ کتابخوانی و مقاله نویسی در رابطه به محیط زیست امروز جایزه داد.

این جایزه ها به کسانی داد شد که از طریق آنلاین در این مسابقه اشتراک کرده بودند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ شاه زمان میوندی٬ رییس ادارۀ حفاظت محیط زیست در این محفل به صورت مفصل در رابطه به حفاظت از محیط زیست، کارکردهای آن اداره٬ برنامه های آینده و چالش های فراراه تطبیق قوانین محیط زیستی در جامعه و مسوولیت های فردی و اجتماعی افراد در این خصوص٬ صحبت کرد و بربلند بردن آگاهی عامه در رابطه به حفاظت از محیط زیست تاکید کرد.

وی هدف از راه اندازی مسابقۀ یادشده را بلند بردن آگاهی مردم در پیوند به حفظ محیط زیست و مطالعه عنوان کرد.

وی افزود: در شرایط کنونی که جنگ و فقر اذهان عامه را به خود معطوف داشته است٬ وی گفت: وقتی٬ جمع از مردم به مسایل مربوط به محیط زیستی می پردازند٬ فرهنگ مطالعه را ترویج می کنند و در مسابقه اشتراک می کنند٬ جای خرسندی و نشان دهنده توجه قشر جوان کشور به مسایل محیط زیستی است.

عبدالله رسولی٬ نمایندۀ نهاد میدیوتیک افغانستان نیز در رابطه به کارکردهای آن نهاد در ارتباط به حفاظت از محیط زیست و نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ محیط زیستی  صحبت کرد و گفت: نهاد میدیوتیک٬ از سه سال به اینسو با ایجاد شبکه های خبرنگاران حفاظت محیط زیست و راه اندازی گفتمان ها و میزهای گرد٬ در رسانیدن آگاهی های محیط زیستی در شش ولایت به شهروندان فعالیت داشته است.

رسولی٬ گنجانیدن موضوعات محیط زیستی را در نصاب تعلیمی و تحصیلی به منظور ترویج فرهنگ محیط زیستی٬ ارزنده خواند.

این مسابقه که به شکل آنلاین راه اندازی شده بود٬ (3000) تن در ‌آن از سراسر کشور اشتراک کرده بودند٬ 210 تن در بخش مقاله نویسی و متباقی در بخش کتابخوانی باهم رقابت کردند و از آن میان 30 تن که 15 تن می شود٬ در بخش مقاله نویسی و 15 تن دیگر در کتابخوانی برنده جایزه شدند و به ده نویسندۀ دیگر که مقاله هایشان به عنوان مقالات برتر شناخته شد٬ تقدیرنامه اعطا شد.

ملیحه امین٬ محصل پوهنتون در بخش کتابخوانی و یونس فکور در بخش مقاله نویسی٬ برنده های جایزه های اول کتابخوانی و مقاله نویسی معرفی شدند.

در ختم محفل٬ برای برنده ها؛ لبتاب، تبلیت، موبایل و بایسکل داده شد. فرزانه

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا