اخبارجامعه

تلاش افغانستان برای دسترسی به ساختارهای جهانی٬ مالی تغییر اقلیم

کابل/ 6دلو/ باختر

در حالی که افغانستان از تغییرات جهانی اقلیم متاثر است٬ رییس تغییر اقلیم ادارۀ حفاظت محیط زیست می گوید: یگانه راه بیرون رفت از این معضل٬ دسترسی به ساختار های جهانی مالی تغییر اقلیم است.

روح الله امین رییس  اداره حفاظت محیط زیست به خبر نگار آژانس باختر گفت: تغییر اقلیم در حال حاضر دامنگیر تمامی کشور های جهان است و چالش های ناشی از آن به وضاحت دیده می شود٬ در این میان افغانستان نیز متاثر است و یگانه راه بیرون رفت از این معضل٬ دسترسی به ساختار های جهانی مالی تغییر اقلیم است .

امین افزود که صندوق سبز اقلیم یکی از جمله بزرگترین ساختار های جهانی مالی تغییر اقلیم است که کشور های در حال انکشاف را در راستای انعطاف پذیری در برابر اثرات تغییر اقلیم وکاهش میزان انتشار گاز های گلخانه یی حمایت می کند.

امین ادامه داد: تاکنون افغانستان توانسته است 1،3میلیون دالر امریکایی را جهت تقویه اداره از وجهه آماد گی این صندوق به صورت غیر مستقیم از سازمان خوراک وزراعت ملل متحد به دست آورد وحال تلاش داریم با  ارتقا ظرفیت کارمندان اداره های دولتی  زمینه دسترسی  مستقیم به صندوق سبز اقلیم را فراهم کنیم.

امین با ياد آوری از تلاش های این اداره در یک سال گذشته یاد آور شد وگفت: ۵۱درخواست را که می تواند درخواست های ساخت پروژ برای مبارزه با تغییراقلیم باشد از اداره های حکومتی جمع آوری کرده ایم وبعد از نهایی سازی٬ ده درخواست را به رییس جمهوری فرستاده ایم که بعد از تایید به صندوق سبز فرستاده می شود.

امین افزود که پروژه های یاد شده توسط شرکت برشنا٬ وزارت های ترانسپورت ،زراعت ،آب واداره هواشناسی تطبیق خواهد شد .

او در پاسخ به این پرسش٬  در گرفتن پروژه از جانب صندوق چه  مقدار پول قید  شده است وآیا کشورهای متاثر می توانند سالانه درخواست چندین پروژه را کنند؟ گفت: کشور های متاثر می توانند سالانه درخواست ده ها  پروژه را کنند اما  شرط این است که برنامه های ملی تشخیص داده شود ومطابق معیارهای از قبل تعیین شده خواستار حمایت مالی شوند .

وی افزود : وزارت انکشاف دهات یک پروژه را که در اخیر سال 2020 به ارزش هفده اعشاریه چهار میلیون دالر به نام تحول انرژی مارکیت روستایی از جانب صندوق  تایید شده است  به زودی  تطبیق کند.

صندوق سبز اقلیم در سال 2010 با کمک مالی کشور های صنعتی بزرگ جهان  ایجاد شده است٬ هدف ایجاد این  صندوق سازگاری کشورهای در حال انکشاف با تغییر اقلیم است. فرزانه

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا