اقتصاد

تلاش برای افزایش میزان تولید زعفران درفراه ادامه دارد

فراه/ ۱ میزان/ باختر
تلاش برای توریج بیشتر زعفران وافزایش تولید آن درفراه ادامه دارد.
درچارچوب این برنامه امروز برای پنج زعفران کار که بیشترین کشتزارها را دراختیاردارند،دوهزاروپنج صد کیلوگرام تخم زعفران توزیع شد.
یک مسوول ریاست زراعت،آبیاری ومالداری فراه به آژانس باخترگفت که آن اداره برای تشویق دهقانان به کشت زعفران، به آنان کمک های مالی وتخنیکی می کند.
قرار است درسال آینده زمین های زیادی درفراه زعفران کشت شود.
کارشناسان امورزراعت می گویند که کشت زعفران درفراه هنوزیک پدیده جدید است ونیاز به زمان و کار بیشتر دارد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا