اخباراقتصاد

تلاش ها برای ساخت خط آهن ازبکستان- افغانستان شدت گرفته است

کابل/ ۱ قوس/ باختر

تلاش ها برای ساخت راه آهن تجاریی که ازبکستان وافغانستان را باهم وصل می کند، شدت گرفته است.

رییس جمهور ازبکستان تلاش دارد برای ساخت این راه آهن، کمک مالی امریکا ودیگر کشورها و نهاد های کمک رسان جهانی را جلب کند.

با ساخت راه آهن ازبکستان- افغانستان، درکنار فراهم شدن زمینه برای داد وستد تجاری افغانستان با ایران، تاجکستان، قرغیزستان ، پاکستان و چین، روزنۀ مناسبی برای گسترش روابط تجاری با ازبکستان نیز مساعد می شود.

این راه آهن سود خوبی به پاکستان نیز دارد. این کشوربا استفاده ازاین خط آهن، ازطریق افغانستان به ازبکستان وآسیای میانه و چین وصل می شود و می تواند به شکوفایی تجاری برسد.

ازسویی هم با ساخت این راه آهن افغانستان به گونۀ سهل به بندرکراچی دست می یابد. داد وستد افغانستان درحال حاضر ازبندرکراچی پاکستان توسط موترها و با طی کردن راه های طولانی و هزینه های گزاف و زمان طولانی صورت می گیرد.

میرضیایوف رییس جمهورازبکستان اخیرا درنامه یی ازشرکت بین المللی توسعۀ مالی ایالات متحدۀ امریکا وچند نهاد کمک رسان دیگرخواست که برای ساخت این راه آهن کمک مالی کنند.

دراین نامه  آمده است: درخواست مشترک سران کشورهای ازبکستان، افغانستان وپاکستان برای جلب کمک مالی جهت ساخت این خط آهن به شرکت بین المللی توسعۀ مالی امریکا و سایرنهاد های مالی بین المللی ارسال شده است.

قرار است تا چند روز دیگر وزرای فواید عامۀ افغانستان وحمل ونقل ازبکستان وپاکستان برای ساخت این خط آهن تجاری باهم گفت و گو کنند.

سایت پایگاه مقننۀ ملی ازبکستان درگزارشی می گوید که قراراست اسناد مربوط به ساخت این خط آهن تا شش ماه دیگر آماده شود و سه ماه بعد آن کارعملی برای ساخت این راه آهن تجاری آغازشود.

یک هزارویک صد کیلومتر این خط آهن تجاری در داخل خاک افغانستان امتداد خواهد داشت.

ساخت این خط آهن برای افغانستان که یک کشورمحاط به خشکه است وهیچ گونه ارتباط آبی با بازارهای جهان ندارد، اهمیت به سزایی دارد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا