اخبارآموزش

تمامی نهاد های تحصیلی کشور، از هشتم قوس تا پانزدهم حوت سال روان رخصت می شوند

کابل/ 2 قوس /باختر

عباس بصیر، وزیر تحصیلات عالی و رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف، برنامه های وزارت های شان را در مورد رخصتی های زمستانی و چگونگی شروع دروس در سال بعدی، به رسانه ها توضیح دادند.

وزیر تحصیلات عالی که  امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با سرپرست وزارت معارف، گفت : براساس فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، باتوجه به شیوع موج دوم ویروس کرونا و فرا رسیدن فصل سرما؛ تمامی نهاد های تحصیلی کشور سر از هشتم قوس الی پانزدهم حوت سال روان، رخصت می شوند.

او تصریح کرد که با توجه به تصمیم کابینه و فیصله های وزارت تحصیلات عالی، برنامه تحصیلی های مقاطع لیسانس وفوق لیسانس که دروس شان تا تاریخ ۸ قوس ۱۳۹۹ تکمیل می شود، امتحانات شان را در صورت مساعد بودن شرایط صحی، از تاریخ ۱۵ حوت ۱۳۹۹ به بعد زمانبندی کنند.

وزیر تحصیلات عالی افزود: نهاد های تحصیلی که دروس سمستر دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹ را از تاریخ ۳ عقرب آغاز کرده اند و از ۸ قوس تا ۱۵ حوت رخصت می باشند، مکلف به تطبیق دروس حضوری- تشدیدی، پس از ختم رخصتی زمستانی می باشند.

او همچنان تأکید کرد، تمامی نهادهای تحصیلات عالی در صورت مساعد بودن شرایط صحی، موظف اند پس از ختم رخصتی ها از ۱۵ حوت، به مدت ۴ هفته، تقویم ذیل را مورد تطبیق قرار دهند.

براساس این تقویم، ادامه دروس تشدیدی سمستر جاری از ۱۵ حوت ۱۳۹۹ تا ۱۴ حمل ۱۴۰۰؛ امتحانات نهایی سمستر جاری از ۱۵ حمل ۱۴۰۰ تا ۷ ثور ۱۴۰۰؛ امتحانات چانس سمستر جاری از ۱۰ ثور ۱۴۰۰ تا ۱۹ثور ۱۴۰۰ و شروع سمستر بهاری ۱۴۰۰، از ۲۰ ثور ۱۴۰۰ آغاز خواهد شد.

وزیر تحصیلات عالی، با اینحال از تمامی نهاد های تحصیلی دولتی وخصوصی درخواست کرد که برنامه های درسی شان را مطابق این تقویم، تنظیم کنند.

وزیر تحصیلات عالی اطمینان داد که نظام تحصیلات عالی افغانستان در ایام تعطیلات، به طور کلی به تعطیل نرفته و ارتباطات این وزارت با محصلان ادامه دارد، پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی برنامه های غیر حضوری یا درس های حمایه یی خود را از طریق سیستم های انترنتی ادامه می دهند.

رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف، در این کنفرانس خبری گفت: صنوف اول تا صنوف ششم مکاتب دولتی از اول ماه قوس رخصت شده اند و صنوف هفتم تا دوازدهم مکاتب دولتی از پانزدهم قوس رخصت خواهند شد.

او اضافه کرد که صنوف اول تا دوازدهم مکتب های مناطق سردسیر نیز از اول قوس مرخص شده اند.

حمیدی، تصریح کرد، تصمیم وزارت معارف است که هیچ امتحانی پیش از رخصتی زمستانی از شاگردان گرفته نمی شود.

سرپرست وزارت معارف با اشاره به آنکه تصمیم نخست این وزارت مبنی بر رخصتی زمستانی، مکتب های خصوصی را نیز شامل می شد، افزود: براساس پیشنهاد نمایندگان مکتب های خصوصی، ادامه دروس در مکتب های خصوصی از صنوف اول تا دوازدهم، از اول قوس تا دوهفته دیگر تمدید شده است.

حمیدی گفت: به خاطر آنکه مکتب های خصوصی دروس شان را یک ماه پیشتر از مکتب های دولتی آغاز کرده بودند، یک دور چهار و نیم ماهه دروس شان تا ۱۵ قوس تکمیل می شود.

او در همین حال تأکید کرد تمدید دوهفته یی دروس صنوف اول تا دوازدهم مکتب های خصوصی روی چهار شرط استوار شده است.

گرم کردن فضای صنوف در هنگام تدریس، فراهم کردن مواد درسی به شاگردان در ایام رخصتی زمستانی، دریافت نکردن فیس از والدین شاگردان در ایام رخصتی و اجازه نداشتن برای گرفتن امتحان چهار و نیم ماهه وسالانه پیش از رخصتی ها؛ چهار شرط وزارت معارف با مسوولان مکتب های خصوصی را تشکیل می دهد.

سرپرست وزارت معارف اطمینان داد که تیم های نظارتی وزارت، از تطبیق این چهار شرط در مکتب های خصوصی نظارت می کنند.بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا