تبصره و مرور بر مطبوعات

تهدید جدی کرونا و مردم بی پروا

کابل/ 15ثور/ باختر
از چند روز به این سو رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کابل و همچنان شهرهای دیگر افغانستان سیر صعودی داشته است و شمار این رویدادها با گذشت هرروز افزایش می یابد.
مسوولان وزارت صحت عامۀ افغانستان نیز به مردم هشدار می دهند و آنان را به رعایت پیام ها و سفارش های صحی فرا می خوانند. متاسفانه مردم، به ویژه شهروندان کابل به این پیام ها وقعی نمی گذارند و قیود بر گشت در شهر را رعایت نمی کنند و این درست امری است که می تواند پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد.
مفسر آژانس باختر٬ به تهدید جدی گسترش ویروس کرونا و برخورد غیرمسوولانۀ مردم پرداخته است و می نگارد: اگر تا چند روز پیش حدود بیست درصد رویدادهای مشکوک ویروس کرونا مثبت ثابت می شد، متاسفانه اکنون این تعداد به بیش ازسی در صد رسیده است و این نشان می دهد که تدابیر به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا موثر نبوده است و یا هم کافی نبوده است. مشکل اساسی این است که متاسفانه مردم تا کنون تهدید ویروس کرونا را جدی نگرفته اند و آن را کماکان یک نوع شوخی تلقی می کنند و در وجود چنین ذهنیت نادرست و دور از واقعیت، به پیام ها و سفارش های سازمان صحی جهان و وزارت صحت عامۀ افغانستان وقعی نمی گذارند و قیود بر گشت در شهر را رعایت نمی کنند.
در این جا دو عامل می تواند نقش داشته باشد: اول این که به مردم در مورد همۀ ابعاد خطرناک ویروس کرونا آگاهی کافی داده نشده است و یا این که مردم از پیامدهای خطرناک این ویروس آگاهی دارند، اما با وصف آن پیام های صحی را رعایت نمی کنند. در چنین شرایط چه باید کرد؟ حکومت درقبال حفاظت و پاسداری از صحت مردم مسوولیت دارد و باید این  مسوولیت خود را در این شرایط حساس و دشوار به گونۀ حتمی انجام دهد. نهادهای مسوول حکومتی باید از یک سو روند آگاهی دهی عامه را تشدید و گسترش دهند و از سوی دیگر مردم را به رعایت قیود بر گشت در شهر مجبور کنند.
بی پروایی مردم و برخورد غیرمسوولانۀ آنان قابل تحمل نیست. ما حق نداریم به خاطر نادانی و جهالت شماری از بی خبران همۀ ملت را با یک بحران بزرگ و غیر قابل مهار مواجه کنیم. ما حق نداریم به خاطر لجاجت و سرتنبگی شماری از شهروندان بی پروا و غیرمسوول زمینه را برای شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا فراهم کنیم. مسوولان ما باید این واقعیت را بپذیرند که ما درشرایط غیرعادی قرارداریم و در چنین شرایط برای روی دست گرفتن و عملی کردن تدابیر جدی و قاطع نیاز است.
همچنان راهکار توزیع نان خشک برای مستحقان در نانوایی های شهرکابل و دیگر شهرهای کشور به تجدید نظر نیاز دارد. تجمع و ازدحام مردم در برابر نانوایی ها خود سبب شیوع بیشتر ویروس کرونا می شود. نهادهای مسوول و موظف باید روی یک راهکار دیگر فکر کنند و از تجمع مردم در برابر نانوایی ها جلوگیری کنند. ن.ش

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا