اخبارفرهنگ

توحیدی: تهیه هیچ گزارش ارزش جان یک خبرنگار را ندارد

کابل /14  جدی/ باختر

رییس اجرایی کمیتۀ مصوونیت خبرنگاران می گوید: تهیه هیچ گزارش قیمت جان یک خبرنگار را ندارد او از خبرنگاران خواست که خود متوجه امنیت و جان شان باشند.

صدیق الله توحیدی رییس اجرایی کمیتۀ مصوونیت خبرنگاران در صحبتی با خبر نگار آژانس باختر گفت: متاسفانه از دو ماه اه این سو سلسله قتل های هدفمند خبرنگاران از کابل شروع شده است به کندز،ننگرهار ،غزنی ،هرات وغور رسیده است وخبرنگاران در هر گوشه وکنار کشور هدف قرار می گیرندودولت با وجود سر دادن شعار حمایت ازآزادی بیان نتوانسته است تهدید های را که متوجه خبرنگاران و اهل رسانه ها در کشور است مهار کند که اطمینان به دست آیدکه دیگر جان خبرنگاران با تهدید مواجه نیست.

توحیدی به ادامه گفت: متاسفانه هر روزما  شاهد فاجعۀ در برابر خبرنگاران استیم ادامه چنین یک وضعیت در آینده اثرهای منفی به  جا خواهد گذاشت وسبب خود سانسوری دررسانه می شود ومردم از حق به دست آوردن معلومات محروم می شوند.

توحیدی افزود دولت ومسوولان امنیتی  فقط در صورت تدوین برنامۀ منظم امنیتی می توانند امنیت خبرنگاران را تامین کنند .

به گفته صدیق الله توحیدی٬ برخی ازحلقات به خاطر از بین بردن آزادی بیان٬ برنامۀ قتل خبرنگاران را راه اندازی کرده اند تا با این روش در دراز مدت به اهداف شان برسند.

توحیدی در پاسخ پرسشی دیگر خبرنگار آژانس باختر گفت هرگاه اوضاع به همین منوال ادامه یابد ومسوولان با دادن اعلامیه وتقبیح اکتفا کنند باید بگویم که تهیه هیچ گزارش قیمت جان یک خبرنگار را ندارد.

وی افزود که هر خبرنگار مسوول ومکلف تامین امنیت خودش است محل کار ،موضوعات کاری ومسیر راه را که رفت وآمد می کند دقت کند وی همچنان از مسوولان رسانه ها خواست که در تامین امنیت خبرنگاران توجه کنند.فرزانه  

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا