جامعه

توزیع مواد غذایی به کارگران کاردربرابرغذا دربغلان

کابل 29جدی باختر

بیش ازیکهزارودوصد جوان کارگرکه برای ساختمان دوپروژه عمرانی دربغلان دربرابردریافت غذا کارکرده بودند ، امروزمواد غذایی توزیع شد.

این جوانان بالای ساختمان پروژه های پاک کاری کانال وترمیم وجغل اندازی سرک که ازسوی ریاست احیا وانکشاف دهات وسازمان غذایی جهان پیش برده می شد ، کارکرده اند.

دیپلوم انجنیرشفیق احمد علم یاررییس احیا وانکشاف دهات ولایت بغلان به آژانس اطلاعاتی باخترگفت، برای هریک ازاین کارگران  که سه ماه درساختمان این دوپروژه کارکرده  اند ، یک بوری گندم ، سه ونیم کیلو روغن ، شش کیلودال ونمک ازسوی سازمان غذایی جهان توزیع شد.

این جوانان ظرف سه ماه کانالی را به طول بیست وچهارکیلومترپاک کاری کرده ونیزیک سرک را به طول چهل وهشت کیلومترترمیم وجغل اندازی نموده اند.

به گفته رییس احیا وانکشاف دهات بغلان ، برنامه کاردربرابرغذا درسراسراین ولایت ادامه دارد .

اوگفت که توزیع مواد غذایی به کارگران پروژه های عمرانی ، آغازشده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا