اخبارجامعه

توزیع کمک به صدها خانواده درسمنگان آغازشد

ایبک / 5دلو/ باختر

ادارۀ انکشافی ایالات متحده امریکابرای صدها خانوادۀ بیجا شده وعودت کننده در سمنگان مساعدت می کند.

به گزارش خبرنگارمحلی آژانس باختر ، روند توزیع پول نقد و دوازده قلم لباس زمستانی امروز به همکاری سازمان بین المللی مهاجرت برای خانواده های بیجا شده در شهر ایبک آغازشد.

سید کمال حسینی رییس امور مهاجرین وعودت کنندگان سمنگان می گوید . ادارۀ انکشافی ایالات متحده امریکا ازطریق کمک های بشر دوستانه خویش برای هریک از ششصد و بیست خانواده بیجاشده داخلی وخانواده های که از کشورهای خارج برگشته اند دوصد دالر امریکایی و دوازده قلم لباس زمستانی توزیع می کند.

 داود کلکانی والی سمنگان هنگام توزیع این کمک ها به نیازمندان از نهادهای امداد رسان به خصوص سازمان بین المللی مهاجرت، اظهار سپاس کرد و گفت که این کمک ها می تواند مشکلات آنان راتا حدی مرفوع کند.

 وی گفت: به منظور جلب کمک های بیشتر به این خانواده ها با نهادهای کمک رسان درتماس است . ختم/ لیلما …ک..م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا