جامعه

توزیع گندم برای خانواده های بی بضاعت سمنگان آغاز شد

ایبک- 28 جدی باختر

توزیع گندم برای خانواده های بی بضاعت امروزدر ولایت سمنگان از سوی برنامه غذایی جهان آغاز گردید.

مسوولان محلی میگویند که این خانواده ها توانایی خرید مواد  اولیه غذایی را نداشتند.

رجب علی یوسفی رییس اداره آماده گی مبارزه با حوادث ولایت سمنگان به آژانس اطلاعاتی باختر گفت مقدار این  مواد چهار صدو بیست  ودوتن گندم بوده که برای دوهزاروهشتصد و سیزده خانواده فقیر و بی بضاعت توزیع می گردد که مصرف سه ماهه خانواده هارا کفایت مینماید.

محمد ابراهیم یکتن از باشنده گان قریه زورآبی ایبک مرکز سمنگان در حالیکه بوریهای توزیع شده به خودش گندم را به وسیلهء کراچی دستی انتقال میدادگفت این مساعدت تاحدی مشکلاتم را حل نمود.

از سوی هم محمد صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان این کمک ها رابه خاطر کم ساختن تاثیرات خشکسالی مفید داشت.

درهمین حال نورمحمد آمر امور زراعتی ریاست زراعت و آبیاری سمنگان میگوید از اثرخشکسالی نودوهشت در صد کشت للمی و چهل در صدکشت آبی در این ولایت از بین رفته بود که وزارت زراعت برای رفع این  مشکلات حدود دوماه قبل مقدار  دوهزار و هشتصد و پنجاه تن گندم خوراکی، تخم بذری و برنج رابرای  این  ولایت کمک کرده بود.

و این مواد برای ده هزار خانواده بی بضاعت و دهقانانی که تحت  کمک تاثیر خشکسالی قرارگرفته  بودند ، توزیع گردید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا